سختی آبسختی آب چیست؟

سختی کربناتی، بخشی از سختی آب است که به وجود کربنات ها و بی کربنات های کلسیم، منیزیم، آهن و …. در آن مربوط است. سختی غیر کربناتی، که از نمک های انحلال پذیر دیگر غیر از کربنات ها و بی کربنات ها یعنی سولفات ها، کلریدها، نیترات های کلسیم، منیزیم، آهن و … موجود در آب ناشی می شود بخش دیگر آن است.

سختی آب نتیجه وجود املاحی مانند کاتیونهای منیزیم، کلسیم، آهن و … می باشد که با آنیونهایی مثل بیکربنات، کربنات، سولفات، نیترات و … ترکیب شده اند و به صورت محلول در آب وجود دارند. سختی کل شامل سختی موقت (سختی کربناته) و سختی دائم (سختی غیر کربناته) می باشد. سختی موقت در اثر جوشاندن آب ته نشین می شود و جرم داخل ظرف را تشکیل می دهد. سختی دائم به علت وجود کلرورها و سولفات منیزیم و کلسیم می باشد که با جوشاندن ته نشین نمی شوند.

نقش آب در سیستم های شستشو:

نقش آب در شستشو و ضدعفونی

 1.  حلال برخی از مواد شیمیایی است.
 2. معلق کننده و پراکنده کننده جرم ها و آلودگی ها است.
 3. عامل انتقال دهنده انرژی (حرارتی و مکانیکی) به جرم ها و آلودگی ها می باشد.
 4. عامل تمیز کننده و ضدعفونی کننده نیز در سیستم شستشو می باشد.

مواد به نسبت های مختلف در آب حل می شوند بنابراین خلوص آب کاهش می یابد. به همین دلیل کیفیت آب مصرفی باید از لحاظ فیزیکی و شیمیایی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه اطلاعاتی درمورد کیفیت آب و عوامل موثر در آن بیان شده است.


برای مطالعه بیشتر بخوانید:

در مصرف آب صرفه جویی کنیم

آب و فاضلاب را ضدعفونی کنیم

انواع آب شیرین کن ها

آشنایی با فرآیند شستشو در صنایع غذایی و لبنی


مواد جامد محلول Total Dissolved Solids (TDS):

مجموع ناخالصی های جامد موجود در آب را TDS می نامند. واحد اندازه گیری این مواد mg/lit است. میزان سختی آب توسط درجه سختی تعریف می شود که درواقع، مقدار کربنات کلسیم در هر لیتر از آب (mg/lit) می باشد.

یعنی 1 درجه سختی آب برابر 1 میلی گرم کربنات کلسیم است. اما در کشورهای مختلف، مقدار یک درجه سختی با هم تفاوت دارد، به طور مثال :

 • در فرانسه، برابر 10 میلی گرم کربنات کلسیم در هر لیتر آب در نظر گرفته می شود.
 • در انگلستان، برابر14/3میلی گرم کربنات کلسیم در هر لیتر آب در نظر گرفته می شود.
 • در آلمان برابر 10 میلی گرم اکسید کلسیم در هر لیتر آب می باشد.
 • در آمریکا، برابر 2/17 میلی گرم کربنات کلسیم در هر لیتر (یا یک گرم کربنات کلسیم در یک گالن785/3 لیتر) آب برآورد می شود.

کیفیت و درجات سختی آب

کیفیت آب

کیفیت آب
امروزه، یک واحد همگانی برای درجه سختی آب وضع شده است که برابر 1 میلی اکی والان کربنات کلسیم (یا 50 میلی گرم کربنات کلسیم) در هر لیتر آب است. در برخی از کشورها، از جمله آمریکا و آلمان، امروزه این سختی را بر حسب  ppm بیان می کنند.

سختی کلسیمیطبقه بندی آبها از نظر میزان سختی:

معمولا بسته به میزان سختی، آب ها را به چهار گروه تقسیم می کنند:

 • آبهای سبک: (soft water) میزان سختی بین 0 تا 75 میلی گرم در لیتر بر حسب کربنات کلسیم
 • آبهای نیمه سخت: (moderately hard water) میزان سختی بین 75تا 150 میلی گرم در لیتر بر حسب کربنات کلسیم
 • آبهای سخت: (hard water) میزان سختی بین 150 تا 300 میلی گرم در لیتر بر حسب کربنات کلسیم
 • آبهای بسیار سخت: (very hard water) میزان سختی بیش از 300 میلی گرم در لیتر بر حسب کربنات کلسیم

تقسیم بندی سختی آب

استاندارد سختی ها:

طبق استاندارد شماره 1053 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ویرایش 5 مورخه 1388/12/11، میزان حداکثر مطلوب سختی در آب 200 میلی گرم در لیتر بر حسب کربنات کلسیم و حداکثر مجاز آن 500 میلی گرم در لیتر بر حسب کربنات کلسیم می باشد.

مشکلات مربوط به سخت بودن آب:

آب های خیلی سخت باعث ایجاد رسوب در ظروف، تاسیسات و گرفتگی لوله های آب گرم، شوفاژها، بویلرها و انفجار دیگ های بخار می شوند. سخت بودن آب بر روی بهره وری و کیفیت شستشو و تمیز کردن تاثیر می گذارد. همچنین برخی از مواد افزودنی موجود در مواد شیمیایی شستشو ممکن است با سختی آب به جای جرم موجود در سطوح تجهیزات واکنش داده و جذب شوند.

از طرفی کاتیونهای کلسیم و منیزیم با شوینده ها واکنش داده و این یون ها جایگزین سدیم موجود در شوینده ها شده و از کف کردن صابون و سایر شوینده ها در آب جلوگیری می کنند لذا از قدرت پاک کنندگی صابون می کاهند.

آب مصرفی جهت شستشو در کارخانه لبنی طبق پیشنهاد فدراسیون بین الملی شیر شامل موارد زیر می باشد:

سختی آب

انواع جرم ها و آلودگی ها در صنایع غذایی:

جرم ها در صنایع غذایی انواع و ترکیبات مختلف دارند. جرم به چرک و کثافات، رسوبات چربی روی تجهیزات، روغن و روان کننده های تسمه نقاله و دیگر رسوبات آلی و غیرآلی موجود روی تجهیزات را گویند.

برای تمیز کردن تجهیزات از جرم و آلودگی، لازم است شناخت کافی از نوع رسوب و طریقه رسوب گذاری و روش پاک سازی داشته باشیم. جرم ها، محیط بسیار خوبی برای رشد باکتریها و میکروارگانیزم ها هستند.به منظور از بین بردن میکروارگانیسم ها، ابتدا باید رسوبات حذف شوند. درصورت وجود رسوب میزان مصرف مواد شوینده اسیدی و همچنین ضدعفونی کننده افزایش می یابد، که از نظر اقتصادی و همچنین میزان تولید فاضلاب مناسب نیست.

آب کشی مقدماتی معمولاً با آب  35 تا 50 درجه انجام می شود.استفاده از آب داغ موجب سخت شدن رسوبات می گردد. تشکیل رسوب در سطوح حرارتی غیر از مشکلات بهداشتی، مشکلات فرآیندی از جمله کاهش نرخ عبور سیال و کاهش انتقال حرارت را ایجاد می کنند. در صورت تداوم رسوب گذاری در سطوح دستگاه، منجر به از کار افتادن دستگاه می شود.

جرم ها و آلودگی ها در صنایع لبنی:

در صنایع لبنی بیشتر جرم ها، ناشی از ترکیبات شیر همراه با باکتری پنهان شده در داخل جرم ها می باشند.

وقتی شیر تا دمای بالاتر از 60 درجه سانتی گراد حرارت داده می شود، سنگ شیر تشکیل می شود. این ماده ناشی از رسوب فسفات کلسیم، منیزیم، پروتئین ها، چربی ها و غیره می باشد. این رسوبات پس از یک دوره طولانی تولید بر روی صفحه های تبادل حرارتی درابتدای قسمت احیای حرارتی مشاهده می شوند. چنانچه سیستم حرارتی بیشتر از 8 ساعت کار کند، رسوب سفید متمایل به قهوه ای به آسانی قابل مشاهده می باشد.

ایجاد رسوب بر سطوح حرارتی
با خرید ضدعفونی کننده های قوی و سطح بالای استاندارد آرال شیمی، که بر پایه پراستیک اسید بوده و دوستدار محیط زیست نیز هستند، سلامت خود در محیط کار و منزل را تضمین کنید.

فهرست