پراکسیدین ضدعفونی خاک کشاورزی

ضدعفونی خاک کشاورزی، به منظور کاهش موثر پاتوژن های خاک برد (خاکزی) بخصوص نماتدها با استفاده از انواع سموم قارچ کش و گندزدای شیمیایی خاک به اشکال مختلف پودری، گازی و محلول در آب مصرف می شوند. لیکن در اغلب موارد آلودگی های ثانویه خاک و محیط زیست، هزینه های زیاد تهیه این سموم و از طرفی اثر بخشی کم آنها به جهت ظهور سوش های (جدایه های)  مقاوم  پاتوژن، موجب شده است دست اندرکاران صنعت کشاورزی مداوما درصدد استفاده از جایگزین های بهتر برای آنها باشند. سازمان های جهانی نظارتی در امور کشاورزی و محیط زیست، موکدا بر استفاده از ضدعفونی کننده ی سطح بالای پراستیک اسید تاکید نمایند که در ادامه به معرفی پراکسیدین ضدعفونی خاک می پردازیم.

ضد عفونی غیر تهاجمی خاک کشاورزی

پراکسیدین ضدعفونی خاک کشاورزی بر پایه پراستیک اسید و یک ضدعفونی کننده صنعتی سطح بالا و غیر تهاجمی برای بافت خاک است. پراکسیدین، در کشاورزی پایدار (Sustainable Agriculture) جایگاه ویژه ای یافته است. زیرا، ضمن ارایه عملکردی بسیار قابل توجه، هزینه های بسیار کم بدون ایجاد هیچ نوع آلودگی در محیط زیست است. علاوه بر آن، این ترکیب، عوامل تشکیل دهنده خاک را تخریب نمی کند و به طور موثری در افزایش عملکرد محصول تاثیر دارد.

پراکسیدین ضدعفونی خاک کشاورزی

مزایای پراکسیدین اگروسیب برای ضدعفونی خاک کشاورزی

علاوه بر مزیت های فوق الذکر، حفظ ترکیب زنده خاک و به خصوص افزایش میزان اکسیژن خاک (که یک عنصر حیاتی برای افزایش عملکرد محصول از طریق تقویت توده ریشه است)، یکی دیگر از ویژگی های این ضدعفونی کننده ارگانیک است. پراکسیدین، در کشاورزی مدرن و پایدار مورد توجه متخصصین کشاورزی دنیا در نهادهای نظارتی بین المللی و تیم فنی تولید این محصول در ایران قرار دارد.

پراکسیدین تولیدی صنایع آرال شیمی گلستان به عنوان یک ضد عفونی کننده سطح بالای ارگانیک که یکی از نیازهای بهداشتی روز دنیا جهت کاهش آلودگی محیط زیست به انواع سموم کلره و فسفره است. این محلول، بهترین انتخاب جهت پیشگیری و حتی مبارزه با انواع بیماری ها و آفات گیاهی در محیط گلخانه و ضد عفونی گلدان ها  و کوکوپیت و پرلیت است. زیرا علاوه بر عملکرد بالا و هزینه بسیار کمتر از هزینه استفاده از سموم مرسوم، رشد و عملکرد نهایی محصول که یک محصول ارگانیک خواهد بود را نیز را ارتقاء می دهد.

خواص ویژه پراکسیدین برای گلخانه

پراکسیدین تولیدی آرال شیمی نیز یک گندزدای موثر علیه انواع پاتوژن های مبتلا به در کشاورزی گلخانه ای و باغی است که اختصاصا جهت برطرف کردن مشکلات ضد عفونی خاک و آب کشاورزی در گلخانه ها تولید شده است. مزایای آن در گلخانه به شرح زیر است:

  • این ترکیب ارگانیک می تواند اثر ضد عفونی کنندگی و افزایش اکسیژن خاک را همزمان با ترغیب ریشه زایی در قلمه ها و نشاءها و ترغیب بذرها به تندش (جوانه زنی)، انجام دهد. افزایش بنیه گیاه گلخانه ای توسط پراکسیدین سبب می شود که گیاه در مراحل بعدی رشد بتواند بدون نیاز به مواد شیمیایی مضر به رشد مناسب خود ادامه دهد.
  • با استفاده از دوزهای پایین پراکسیدین به صورت پریودیک در آب آبیاری تحت فشار، خاک را هموره مصون از حمله پاتوژن های خاکبرد مثل بوته میری و پوسیدگی ریشه  و با محلول پاشی منظم،اندام هوایی گیاه را  از حمله بیماری هایی همچون سفیدک حقیقی و دروغی صیفی جات و آفات، مصون نگه دارید.

مشاوره خرید پراکسیدین جهت ضدعفونی خاک کشاورزی

بدیهی است گستردگی انواع واریته های باغی و زراعتی و آب و هوای مناطق مختلف و بافت خاک و بسیاری پارامترهای دیگر در نحوه کاربرد و محلول سازی این ضدعفونی کننده صنعتی سطح بالا موثر است. لذا برای اطلاع از میزان و نحوه کاربرد پراکسیدین به منظور ضدعفونی خاک کشاورزی لطفا با واحد فنی ما در تماس باشید.