پراکسیدین ضدعفونی خاک

ضدعفونی خاک کشاورزی

ضدعفونی خاک کشاورزی به منظور کاهش موثر پاتوژن های خاک برد (خاکزی) بخصوص نماتدها با استفاده از انواع سموم قارچ کش و ضد عفونی کننده شیمیایی خاک به اشکال مختلف پودری، گازی و محلول در آب مصرف می شوند. لیکن در اغلب موارد آلودگی های ثانویه خاک و محیط زیست ، هزینه های زیاد تهیه این سموم و از طرفی اثر بخشی کم آنها به جهت ظهور سوش های ( جدایه های )  مقاوم  پاتوژن، موجب شده است دست اندرکاران صنعت کشاورزی مداوما درصدد استفاده از جایگزین های بهتر برای آنها باشند و سازمان های جهانی نظارتی در امور کشاورزی و محیط زیست، موکدا بر استفاده از ضد عفونی کننده ی سطح بالای پراستیک اسید تاکید نمایند که در ادامه به معرفی پراکسیدین ضدعفونی خاک می پردازیم.

ضد عفونی غیر تهاجمی خاک کشاورزی

پراکسیدین ضدعفونی خاک (اکسیدین) کشاورزی که بر پایه پراستیک اسید فرموله شده و یک ضدعفونی کننده صنعتی سطح بالا و غیر تهاجمی برای بافت خاک است، این نگرانی ها را به خوبی مرتفع می کند و در کشاورزی پایدار (Sustainable Agriculture) جایگاه ویژه ای یافته است. چراکه ضمن ارایه عملکردی بسیار قابل توجه، هزینه های بسیار کم بدون ایجاد هیچ نوع آلودگی در محیط زیست و بدون تخریب عوامل تشکیل دهنده خاک است و به طور موثری در افزایش عملکرد محصول تاثیر دارد.

پراکسیدین ضدعفونی خاک کشاورزی

علاوه بر مزیت های فوق الذکر، حفظ ترکیب زنده خاک و به خصوص افزایش میزان اکسیژن خاک که یک عنصر حیاتی برای افزایش عملکرد محصول از طریق تقویت توده ریشه است، توسط این ضدعفونی کننده ارگانیک، ویژگی منحصر به فردی است که در کشاورزی مدرن و پایدار مورد توجه متخصصین کشاورزی دنیا در نهادهای نظارتی بین المللی و تیم فنی تولید این محصول در ایران قرار گرفته است.

پراکسیدین تولیدی صنایع آرال شیمی گلستان به عنوان یک ضد عفونی کننده سطح بالای ارگانیک که یکی از نیازهای بهداشتی روز دنیا جهت کاهش آلودگی محیط زیست به انواع سموم کلره و فسفره است، بهترین انتخاب جهت پیشگیری و حتی مبارزه با انواع بیماری ها و آفات گیاهی در محیط گلخانه و ضد عفونی گلدان ها  و کوکوپیت و پرلیت است . زیرا علاوه بر عملکرد بالا و هزینه بسیار کمتر از هزینه استفاده از سموم مرسوم، رشد و عملکرد نهایی محصول که یک محصول ارگانیک خواهد بود را نیز را ارتقاء می دهد .

پراکسیدین تولیدی آرال شیمی نیز یک ضد عفونی کننده موثر علیه انواع پاتوژن های مبتلا به در کشاورزی گلخانه ای و باغی است که اختصاصا جهت برطرف کردن مشکلات ضد عفونی خاک و آب کشاورزی در گلخانه ها فرموله شده است . این ترکیب ارگانیک می تواند اثر ضد عفونی کنندگی و افزایش اکسیژن خاک را همزمان با ترغیب ریشه زایی در قلمه ها و نشاءها و ترغیب بذرها به تندش ( جوانه زنی ) ، انجام دهد. افزایش بنیه گیاه گلخانه ای توسط پراکسیدین سبب می شود که گیاه در مراحل بعدی رشد بتواند بدون نیاز به مواد شیمیایی مضر به رشد مناسب خود ادامه دهد.

با استفاده از دوزهای پایین پراکسیدین به صورت پریودیک در آب آبیاری تحت فشار، خاک را هموره مصون از حمله پاتوژن های خاکبرد مثل بوته میری و پوسیدگی ریشه  و با محلول پاشی منظم،اندام هوایی گیاه را  از حمله بیماری هایی همچون سفیدک حقیقی و دروغی صیفی جات و آفات، مصون نگه دارید .

بدیهی است گستردگی انواع واریته های باغی و زراعتی و آب و هوای مناطق مختلف و بافت خاک و بسیاری پارامترهای دیگر در نحوه کاربرد و محلول سازی این ضدعفونی کننده صنعتی سطح بالا موثر است. لذا برای اطلاع از میزان و نحوه کاربرد پراکسیدین به منظور ضدعفونی خاک کشاورزی لطفا با واحد فنی ما در تماس باشید.

فهرست