سیستم ROمیکروارگانیسم ها در سیستم RO

رسوبات بیولوژیکی یکی از مهم ترین مشکلات در بهره برداری از سیستم های اسمز معکوس می باشند. بنابراین توسط طراحی درست و استفاده از سیستم پیش تصفیه، رشد میکروارگانیسم ها کنترل می شوند. روش متداول جهت کنترل فعالیت میکروبیولوژیکی در سیستم های اسمز معکوس، بررسی محل تجمع میکروارگانیسم ها می باشد.

بخش هایی که در زیر بیان شده است باید به طور هفتگی مورد بررسی قرار گیرند( مخصوصا برای تاسیساتی که از آب های سطحی استفاده می کنند)

  • منبع آب سطحی قبل از تزریق اکسیدین
  • پس از زلال ساز یا فرایند ته نشینی مشابه
  • پس از واحد های فیلتر کننده (شنی، مولتی مدیا، کربن فعال و امثال آن)
  • آب غلیظ شده
  • آب تصفیه شده

برای کنترل فعالیت میکروبی، بررسی سیستم با استفاده از روش فوق بسیار مفید است. حوضچه ها یا مخازن روباز باید به درستی در محل، ضدعفونی شوند. همچنین بخشی از جریان پایین دستی سیستم نیز باید به طور دوره ای ضدعفونی گردد.

ضدعفونی سیستم RO توسط اکسیدین:

رسوبات آهکی سبب تجمع باکتری، جلبک، ویروس و … می شود. تشکیل بیوفیلم در سیستم RO منجر به انتشار بیماری می شود. از طرف دیگر تشکیل رسوبات باعث کاهش دبی آب خروجی از سیستم می شود. موارد ذکر شده در ادامه فعالیت های کارخانه های مربوط اختلال ایجاد می کند.

از بین بردن رسوبات و بیوفیلم از سیستم RO بسیار ضروری و مهم است. در این راستا آرال شیمی محصولی را معرفی می کند.

در سیستم های RO با غشاء PA نباید از این محلول استفاده کرد زیرا همانند ضدعفونی کننده های دیگر نظیر فرمالدئید، با آمینهای موجود در ساختار غشاء واکنش می دهد. از طرفی وجود یون های آهن و منگنز در آب ورودی، نرخ اکسیداسیون را به شدت بالا می برد. لذا باید قبل از استفاده از اکسیدین، غشاء را با شستشوی شیمیایی یا با استفاده از فیلترهای مناسب از وجود یونهای مذکور پاکسازی کرد. به منظور ضدعفونی کردن سیستم های غشایی از جنس CA می توان از محلول هیپوکلرید با غلظت مناسب استفاده کرد.

زمان تماس اکسیدین و غشا

زمان تماس اکسیدین و غشا به میزان بیوفولینگ تشکیل شده بستگی دارد. به طور معمول این زمان، دو ساعت در نظر گرفته می شود. سیستم RO در اکثر مواقع باید حاوی محلول اکسیدین باشد و بیشترین زمانی که برای خارج شدن از سرویس در نظر گرفته می شود، دو روز می باشد.

به منظور افزایش راندمان عملیات ضدعفونی سیستم RO، باید سیستم پیش تصفیه را نیز توسط محلول اکسیدین ضدعفونی کرد.

اکسیدین ضدعفونی کننده و جرم گیر می باشد. خاصیت ضدعفونی کنندگی این محلول از کلر بیشتر است. لذا شما را از تزریق اسید بی نیازخواهد کرد.

استفاده از یک ضدعفونی کننده همانند اکسیدین  OXIDINE تولیدی صنایع شیمیایی آرال شیمی،همزمان با توان بالای ضدعفونی کنندگی دارای خاصیت جرم گیری نیز می باشد، انتخابی عاقلانه و هوشمندانه است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به نحوه استفاده از اکسیدین در ضد عفونی سیستمهای RO و سفارش محصول، با ما تماس حاصل نمائید.

از طریق لینک های زیر با محصولات آرال شیمی بیشتر آشنا شوید.

فهرست