شاخه عمومی

ضدعفونی دست و ضدعفونی سطوح

ضدعفونی دست و ضدعفونی سطوح

اهمیت ضدعفونی دست و ضدعفونی سطوح با مواد ایمن از دیرباز، استفاده از مواد ضدعفونی کننده برای دست و سطوح،…
ضدعفونی تجهیزات پزشکی

ضدعفونی تجهیزات و ابزار پزشکی

ضدعفونی تجهیزات و ابزار پزشکی بالا بودن آلودگی تجهیزات پزشکی و میزان انتقال عفونت از طریق آن ها ضرورت ضدعفونی…
گندزدایی و ضدعفونی فرودگاه

ضدعفونی فرودگاه با سرفوسیب

دستورالعمل مخصوص گندزدایی و ضدعفونی فرودگاه دوران کرونا نشان داد که با وجود پیشرفت های فراوان در علم پزشکی، هنوز…
ضدعفونی مخازن آب شرب و گندزدایی تانکر آب

ضدعفونی مخازن آب شرب

ضدعفونی مخازن آب شرب ضدعفونی، گندزدایی و تمیز کردن مخازن آب شرب و غیر شرب پلی اتیلن یا آهنی گالوانیزه…
پرورش حلزون در منزل

روش های پرورش حلزون در منزل

روش های پرورش حلزون در منزل پرورش حلزون، که به عنوان هلیکشور شناخته می شود، یک روش پرسود است که…
ضدعفونی کننده هوا

ضدعفونی کننده هوا

ضدعفونی کننده هوا میکروارگانیسم های موجود در هوا مانند ویروس ها، باکتری ها، مخمرها و کپک ها به ویژه در…
فهرست