شاخه عمومی

فروشگاه اینترنتی صنایع آرال شیمی

فعالیت های آرال شیمی

درباره صنایع آرال شیمی فعالیت های آرال شیمی با سابقه یک دهه، در زمینه تولید انواع ضدعفونی کننده، شوینده و…
ضدعفونی سطوح مکانهای گردشگری

ضدعفونی سطوح مکانهای گردشگری

بهداشت اماکن توریستی و گردشگری ارتباط بین سلامت و گردشگری چند وجهی است. این شامل تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر…
ضدعفونی دست و ضدعفونی سطوح

ضدعفونی دست و ضدعفونی سطوح

اهمیت ضدعفونی دست و ضدعفونی سطوح با مواد ایمن از دیرباز، استفاده از مواد ضدعفونی کننده برای دست و سطوح،…
ضدعفونی تجهیزات پزشکی

ضدعفونی تجهیزات و ابزار پزشکی

ضدعفونی تجهیزات و ابزار پزشکی بالا بودن آلودگی تجهیزات پزشکی و میزان انتقال عفونت از طریق آن ها ضرورت ضدعفونی…