کاتالیست ها

کاتالیست های سولفورزدایی

این کاتالیزورهای مایع در دو مرحله پیش تیمار و مرحله اصلی، برای از بین بردن مرکاپتان و ترکیبات گوگردی به کار می روند. هر دو کاتالیست، در دمای محیط به خوبی کار می کنند. این مزیت، موجب صرفه جویی در انرژی های اضافه جهت گرمادهی می شود.

کاربردهای این کاتالیزور های سولفورزدایی عبارتند از:

  • حذف مرکاپتان
  • کاهش حداکثری سولفور کل
  • از بین بردن بوی ترش خوراک
  • کاهش گوگرد از کلیه خوراک ها: بنزین، گازوئیل، کاندنسیت یا میعانات گازی ترش، نفتا، نفت سفید، روغن های پایه و غیره

این کاتالیست ها، شامل دو محصول سولفورین و دسولفاکس است.

در حال نمایش 2 نتیجه