سولفورین

سولفورین جهت گوگردزدایی و سولفورزدایی از فرآورده های نفتی در صنعت پتروشیمی استفاده می شود.

نمایش یک نتیجه

فهرست