بنر صنایع دام و طیور

بازارها


لیست محصولات

کاربرد محصولات آرال شیمی

چرا آرال شیمی؟

محصولات صنایع آرال شیمی، ارگانیک و دوستدار محیط زیست هستند.

محصولات صنایع آرال شیمی، مطابق با استاندارد FDA و EPA هستند.

محصولات صنایع آرال شیمی به‌صورت کنستانتره ( غلیظ) و مقرون به‌صرفه است.

محصولات صنایع آرال شیمی بر انواع باکتری، ویروس، قارچ، نماتد و … موثر هستند.

مراحل سفارش

مقالات
سوالات متداول
فهرست