لوله بازکن ها

لوله بازکن ها

این محصولات شامل دو دسته لوله باز کن اسیدی و قلیایی هستند. از لوله بازکن ها می توان در صنایع مختلف یا حتی در بخش خانگی بهره جست. برخی از کاربردهای لوله بازکن ها عبارتند از:

  • بازگشایی انواع گرفتگی رسوبی از لوله های آب
  • رفع گرفتگی چاه های خروجی
  • باز کردن کلاگ و گرفتگی از انواع منهول فاضلاب
  • حل و هضم انواع چربی های پروتئینی از خروجی کشتارگاه ها

در حال نمایش یک نتیجه