تصفیه آب و فاضلاب

ضدعفونی کننده اگوسیب، با قدرت گندزدایی، بهترین گزینه برای گندزدایی و تصفیه فاضلاب صنایع و کارخانجات می باشد. این ضدعفونی کننده، بدون ایجاد خورندگی، قادر است میکروارگانیسم ها و و عوامل بیماری زای موجود در آب و فاضلاب و پسماند کارخانجات را ازبین ببرد.

در حال نمایش یک نتیجه