شوینده صنعتی- شوینده قلیایی بدون کف شوینده صنعتی- قلیایی با کف

مواد شوینده قلیایی:

همانطور که همه ی ما می دانیم، بر روی سطوح، آلودگی های متفاوتی از جمله چربی و پروتئین، رسوبات معدنی و آلودگی های میکروبی وجود دارد. چسبیدن چربی و روغن روی سطوح مختلف سبب ایجاد آلودگی های میکروبی و تجمع باکتری ها و ویروس ها(بیوفیلم) می شوند. این آلودگی ها در مقیاس عظیم و در صنایع، حساسیت بیشتری ایجاد میکند و گاهاً باعث بروز خسارات جبران ناپذیری به خطوط تولید کارخانجات و حتی محصولات تولیدی آن ها می شود. مواد شوینده صنعتی، یکی از بهترین گزینه ها برای رفع این موارد می باشد.

مواد شوینده قلیاییروش مکانیکی یکی راه های قدیمی رفع آلودگی چربی و پروتئین است. حذف مکانیکی چربی و پروتئین در بسیاری از موارد مناسب نیست. به همین دلیل از محلول های شیمیایی استفاده می شود. در زبان مشترک صنایع، به این محلول ها، شوینده صنایع گفته می شود. محلول شیمیایی در این بخش باید خاصیت قلیایی داشته باشد. مکانیسم عمل شوینده قلیایی به این صورت است که با چربی و روغن پیوند ایجاد می کند. حالت صابونی بوجود آمده از طریق واکنش باعث جدا شدن آن ها از روی سطوح می شود. پس از جدا شدن روغن و چربی از روی سطح توسط مواد شوینده قلیایی بدون کف، شستشو انجام می شود. با حذف این آلودگی امکان ایجاد و انتشار آلودگی میکروبی کاهش می یابد.

صنایع آرال شیمی با تولید مواد شوینده قلیایی بدون کف در رستوران ها، هتل ها، کترینگ ها، فست فود ها و کارخانه های صنایع غذایی و … رسوبات آلی را از بین می برد. حذف چربی و روغن از روی سطوح از تشکیل بیوفیلم نیز جلوگیری می کند. باتوجه به اهمیت بهداشت در مکان ها عمومی و تهیه غذا استفاده از شوینده قلیایی ضروری است.

حذف واکس ها، آلودگی های عمیق تجمع یافته، آلودگی های خشک شده و گریس و روغن حرارت دیده دیگر مواردی هستند که شوینده های قلیایی بدون کف استفاده می شوند.

آرال شیمی با تولید مواد شوینده قلیایی بدون کف، و همچنین مواد شوینده صنعتی اسیدی بدون کف و انواع ضدعفونی کننده ها سبد کالایی متنوعی را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. شوینده های اسیدی و قلیایی از طریق از بین بردن رسوبات معدنی و آلی با آلودگی را کاهش می دهند. از طرف دیگر ضدعفونی کننده های تولیدی در آرال شیمی اسپور باکتری ها را نیز از بین می برند. با توجه به نیاز به برخی صنایع به شوینده های صنعتی با کف، دو محصول جدید آرال شیمی نیز در دسته شوینده های صنعتی با کف تولید و به بازار عرضه شده است.