پراکسیدین ویژه پرورش ماهی

اصول پورش آبزیان به ویژه پرورش ماهی، الزامات بهداشتی را به تولید کنندگان و پرورش دهندگان تکلیف می کند که مهمترین آنها استفاده از یک ضدعفونی کننده سطح بالا و در عین حال بی خطر برای آبزیان و محیط زیست است. لذا دقت در انتخاب یک ضدعفونی کننده کارآمد مانند پراکسیدین که یک محلول ضدعفونی کننده صنعتی سطح بالا بر پایه پراستیک اسید است، بسیاری از آلودگی های دوره پرورش و حتی آلودگی های بسته بندی و بازاررسانی محصول را مرتفع می نماید .

پراکسیدین تولیدی آرال شیمی گلستان که یک محلول ضدعفونی کننده ارگانیک، بی خطر و کاملا قابل اطمینان برای پرورش دهندگان محسوب می شود، انتخابی هوشمندانه و مقرون به صرفه اقتصادی برای ضدعفونی جدار استخرها و منابع آب آنها و حتی فیلترهای موجود بر سر راه آب ورودی و کلیه ابزار پرورش است. به نحوی که 90 درصد آلودگی ها و عوامل بیماریزا را در همان مراحل اولیه حذف می کند. ضمن اینکه کمک شایانی به افزایش اکسیژن محلول آب DO می نماید. این محلول ضدعفونی کننده صنعتی سطح بالا در مواقع ایجاد نقص در سیستم تولید پراکسیژن استخرها می تواند کمک موثری در تامین اکسیژن مورد نیاز آبزیان باشد.

از این ضدعفونی کننده سطح بالا، می توانید در مراحل بدون حضور آبزی و در مراحل با حضور آبزی البته مطابق با دستورالعملهای خاص خود به نحو احسن استفاده بفرمایید .همچنین استفاده از یک ضد عفونی کننده سطح بالای قابل اطمینان در فرایند های فراوری و بازاررسانی انواع آبزیان که فساد پذیری فراوان در زمان حمل دارند، یکی از نکات کلیدی در این صنعت است که با استفاده از اکسیدین تولیدی آرال شیمی گلستان با حداکثر کیفیت و اطمینان قابل رفع است . به نحوی که ضد عفونی سبدهای حمل و ظروف بسته بندی آبزیان و حتی اتومبیل های حمل به صورتیکه هیچ باقیمانده مضری در فراورده نهایی بوجود نیاید با استفاده از این ضد عفونی کننده سطح بالا و با کمترین هزینه مقدور است .

فهرست