شرکت آرال شیمی

شرکت آرال شیمی، چهل و پنج سال در زمینه تولید و توزیع فعالیت دارد. از جمله تولیدات مهم موثر در این شرکت، مواد ضدعفونی کننده و شوینده های تخصصی صنایع می باشد.

محصولات ضدعفونی کننده این مجموعه با نام تجاری اکسیدین (پراکسیدین)، در زمینه های مختلف قابل توزیع و ارائه به عموم مردم می باشد. محلول های ضدعفونی کننده تولیدی، پایه پراستیک و پایه الکلی می باشد. که از لحاظ میکروبیولوژیک و پزشکی جزء ضدعفونی کننده های سطح بالا می باشند. هم چنین در زمینه پیشگیری از کرونا ویروس، محصولات اکسیدین فوداسیب و همچنین اکسیدین سرفوسیب معرفی می گردد.

برای معرفی و توضیحات تخصصی هریک از محصولات با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

مسئول فنی: 09120387614

مدیربازرگانی: 09121462755

کارشناس فروش: 09120387617 – 09120387618

تلفن تماس: 01732166290

سایت شرکت آرال شیمی: https://www.aralshimi.com/

فهرست