کاربرد پراکسیدین مراکز جمع آوری شیر

در چرخه تولید و فرآوری انواع محصولات لبنی، توجه بسیار زیادی به رعایت بهداشت و گندزدایی تجهیزات مورد استفاده شده است. اما اگر شیر خام استفاده شده در فرایند تولید، حاوی عوامل میکروبی باشد، بخش زیادی از این تلاش ها بدون نتیجه خواهد ماند. باید به این نکته توجه نمود که آلودگی های میکروبی که همراه شیر حمل و منتقل میشوند، از کجا آمده اند؟ مراکز جمع آوری شیر از قسمت های بسیار کلیدی در چرخه تولید محصولات لبنی هستند که با توجه جدی به امر بهداشت در این مراکز میتوان از خسارات ناشی از عفونت و آلودگی شیر جلوگیری نمود.

برای گندزدایی و جلوگیری از انتقال آلودگی ها توسط شیر خام باید مخازن جمع آوری، نگه داری و حمل شیر در این مراکز را با دقت بسیار زیاد ضدعفونی شوند. به این منظور لزوما باید از یک ضدعفونی کننده ایمن سازگار با محیط زیست و دارنده نشان سیب سلامت استفاده نمود.

پراکسیدین مراکز جمع آوری شیر، یک محصول ضدعفونی کننده سطح بالا است که فرمولاسیون پایدار حاوی پراستیک اسید و هیدروژن پراکسید آن توسط آژانس بین المللی حفاظت از محیط زیست EPA و سازمان غذا و داروی امریکا FDI و سازمان غذا و داروی ایران (نشان سیب سبز سلامت) مورد تایید قرار گرفته است.

این محصول فاقد کلر و مضرات آن برای محصولات لبنی است و با توجه به گستردگی علمکرد ضدعفونی کنندگی آن، قادر است تا طیف وسیعی از عوامل بیماری زای فعال در چنین صنایعی را از بین ببرد.

موارد استفاده:

  • ضدعفونی مخازن نگهداری و حمل شیر
  • ضدعفونی پمپ ها و لوله های انتقال شیر
  • ضدعفونی و گندزدایی ظروف حمل شیر
  • جلوگیری از فساد زودرس شیر و به تاخیر انداختن آن