کاربرد پراکسیدین در شستشوی رزین های صنعتی

شستشوی رزین های رنگر بری و سختی گیر در صنایعی که برای بهبود و اصلاح آب مورد نیاز خود از این نوع رزین ها استفاده می کنند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که این رزین ها به شدت در معرض آلودگی میکروبی هستند. آلودگی میکروبی رزین مسبب کاهش سطح تبادل یونی و درنتیجه مسبب کاهش راندمان رزین و همچنین باعث کاهش ساعات کارکرد رزین خواهد شد. استفاده از یک ماده ضدعفونی کننده سطح بالای صنعتی بی خطر مانند پراکسیدین شستشوی رزین های رنگ بری و سختی گیر میتواند ضمن زدودن کامل آلودگی میکروبی و تا حدودی سختی کربنات کلسیم و منیزیم و سولفاته از اطراف دانه های رزین، کیفیت آب خروجی را تا حد زیادی بهبود ببخشد.

پراکسیدین رزین های صنعتی

پراکسیدین تولیدی آرال شیمی یک محلول ضدعفونی کننده صنعتی بسیار موثر و قابل اطمینان است و با دارا بودن تاییدیه سازمان غذا و دارو، جایگزینی مناسب در مقابل ضدعفونی کننده های پرخطر دیگر است. انتخاب پراکسیدین بعنوان ضدعفونی کننده سطح بالای صنعتی در صنایع مختلف موجبات صرفه جویی فراوان نسبت به ضدعفونی کننده های مرسوم مثل کلر دارد. چراکه میزان مصرف این ضدعفونی کننده سطح بالا بسیار کمتر از ضدعفونی کننده های دیگر می باشد.

فهرست