کاربرد پراکسیدین در صنایع نوشیدنی

زدودن آلودگی خطوط تولید انواع نوشیدنی با استفاده از ضدعفونی کننده ای سطح بالا (Hi Level) مثل پراکسیدین صنایع نوشیدنی تحت پروتکل های موجود CIP و COP روشی بسیار اقتصادی و موثر است. پراکسیدین ضدعفونی کننده ای بسیار موثر و سطح بالا، بر پایه پراستیک اسید است. از این ضدعفونی کننده جهت استریل کردن کلیه ماشین آلات و ابزار تولید و سطوح ابنیه تولید می توان بهره برد و ضمن ایجاد کاهشی چشمگیر در مصرف آب، آلودگی بطری ها یا ظروف را نیز کاملا از بین برد.

حساسیت فراوان فرایند تولید نوشیدنی های پالپی و ماءالشعیر، اهمیت انتخاب یک ضدعفونی سطح بالا، کارآمد و قابل اتکاء را دوصد چندان کرده است و اغلب رفرنس های جهانی به همین دلیل پراستیک اسید را اولین انتخاب اول خود قرارداده اند.

پراکسیدین صنایع نوشیدنی یک ضدعفونی کننده سطح بالا

دسترسی آسان و کم هزینه به یک ضدعفونی کننده سطح بالا بر پایه پراستیک اسید با قابلیت های فراوان و تایید شده از سوی رفرنس های جهانی، از مزیت های انتخاب پراکسیدین به عنوان یک ضدعفونی کننده کارآمد و کم هزینه است.