کاربرد پراکسیدین نهال و بذر کشاورزی

ضدعفونی موثر و قابل اطمینان نهال و بذر کشاورزی و نشاء قبل از کاشت، یکی از مهمترین عوامل تضمین عملکرد و کیفیت بالای محصول به حساب می آید. لذا انتخاب یک ضدعفونی کننده سطح بالای صنعتی (ارزان قیمت) و در عین حال دوستدار محیط زیست (Eco-Friendly) در کشاورزی پایدار یکی از حساس ترین موضوعات است. پراکسیدین نهال و بذر کشارزی تولیدی آرال شیمی یک ضدعفونی کننده کارآمد و سطح بالای صنعتی در بین دیگر ضدعفونی کننده های مرسوم در کشاورزی است که بر پایه پراستیک اسید با گرید کشاورزی تولید می شود.

همچنین جدیدترین ضدعفونی کننده ای است که امروزه استفاده از آن در اکثر منابع جهانی کشاورزی و سازمان های نظارتی بین المللی مثل FAO مورد تاکید قرار گرفته است. این تاکیدات به دلیل اثر ضدعفونی کنندگی بیشتر، خطرات زیست محیطی کمتر، دسترسی آسان، سادگی استفاده و هزینه های کمتر آن نسبت به قارچ کش های مرسوم در کشاورزی می باشد. به نحوی که همه نیازهای صنعت کشاورزی راجع به ضدعفونی بذر و نهال را با هزینه هایی بسیار کمتر از انواع رایج سموم قارچ کش و بسیار کم خطرتر مرتفع می سازد.

ضدعفونی نهال و بذر کشاورزی

ترغیب جوانه زنی بذرها و ریشه زایی در گیاهانی که از طریق بذر یا نشاء یا نهال کشت می شوند، یکی دیگر از مزیت های پرشمار استفاده از این محصولات و محصول اختصاصی پراکسیدین کشاورزی مخصوص مصارف گلخانه ای و باغی، تولیدی صنایع آرال شیمی گلستان است و با انتخاب این محصولات  به عنوان ضد عفونی کننده بذر و نهال و نشاء در حقیقت یک ضد عفونی کننده سطح بالا و همزمان یک مکمل رشد انتخاب کرده اید.