تصفیه آب و فاضلاب

آب شیرین کن

انواع آب شیرین کن ها

شیرین سازی آب و انواع آب شیرین کن ها بیش از 97 درصد آب روی زمین به دلیل شوری برای…
ضدعفونی آب و فاضلاب

آب و فاضلاب را ضدعفونی کنیم

گندزدایی، تصفیه و ضدعفونی آب و فاضلاب با استفاده از اشعه ماورابنفش (UV) اگرچه، سه چهارم سطح زمین آب است…
تصفیه فاضلاب صنایع نساجی، حذف رنگ از فاضلاب نساجي

لزوم تصفیه فاضلاب صنایع نساجی

لزوم تصفیه فاضلاب صنایع نساجی پساب کارخانجات صنایع نساجی یکی از مهمترین مشکلات آلودگی محیط زیست در جهان به حساب…