فهرست مطالب

بیماری های قارچی هندوانه

معرفی هندوانه

هندوانه یکی از میوه های پر طرفدار در فصل تابستان است. این گیاه از خانواده کدوئیان می باشد. هندوانه بر اساس نوع گرده افشانی، نقش روی پوست و اندازه طبقه بندی می شود و انواع متفاوتی دارد.

هندوانهانواع هندوانه

 1. قرق
 2. شریف آباد
 3. خانمی
 4. پوست سفید همدان
 5. محبوبی (الماس سیاه)
 6. بلاک دایموند
 7. دیکیس کوئین
 8. فرفاکس
 9. چارلستون گری (هندوانه مهندسی)
 10. هندوانه ترکمن
 11. هندوانه پوست زرد
 12. کریمسون سوئیت
 13. هندوانه ابوجهل

هندوانه نیز مانند سایر میوه ها دچار بیماری می شود. در ادامه به انواع بیماری های قارچی هندوانه اشاره می شود. عامل بیماری های قارچی هندوانه، روش مبارزه با بیماری و شرایط مساعد رشد بیماری مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشنهاد میکنیم قبل از ادامه مطلب، مقالات مرتبط را بخوانید:

♣ شناخت انواع بیماری های گندم

♣ آشنایی با بیماری های برنج 

بیماری قارچی فومای کلزا

6 نوع از بیماری های قارچی هندوانه

1-آنتراکنوز

آنتراکتوزعامل و علائم این بیماری

آنتراکنوز یکی از بیماری های قارچی هندوانه است. عامل این بیماری، قارچ Colletotrichum orbiculare می باشد. علائم بیماری آنتراکنوز ابتدا در برگهای تاج گیاه به شکل نقطه‌های کوچک قهوه‌ای مایل به سیاه آغاز می‌شوند. در مناطق مرطوب و بدون تهویه، توده‌ای از اسپورهای نارنجی مایل به صورتی در مرکز این لکه‌ها دیده ‌می شود. بیماری حتی می‌تواند به شکل بذر زاد هم باشد.

ایجاد لکه های بیضی شکل تیره بر روی ساقه ایجاد لکه های آبسوخته و فرورفته و تیره رنگ بر روی میوه که نهایتا مدتی بعد باعث پوسیدگی میوه می گردد.

شرایط مساعد بیماری
عامل بیماری در رطوبت بالا و دمای 24 درجه سانتیگراد رشد می کند.

روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 • استفاده ار بذور سالم
 • کاهش رطوبت و تهویه مناسب
 • هرس برگ های آلوده، خارج کردن و انهدام بقایای آلوده
 • _رعایت تناوب و کاربرد قارچکش‌ها برای کنترل این بیماری
 • اسپری کردن قارچکش‌ها باید از زمان تشکیل پیچک‌ها شروع شود. بخصوص در زمان بارندگی یا رطوبت زیاد باید هر 7 تا 10 روز تکرار شود.
 • سمپاشی با مانکوزب به نسبت دو در هزار
 • استفاده از محصولات ارگانیک جایگزین قارچ کش ها.

2-سفیدک داخلی

سفیدک داخلیعامل و علائم بیماری

عامل این بیماری قارچ Pseudoperonospora cubensis می باشد. یکی از بیماری های قارچی هندوانه که شیوع دارد، سفیدک داخلی می باشد. در شرایط هوای سرد و بارندگی بیشتر است. اغلب لکه های زرد مایل به قهوه ای روی سطح برگ و نزدیک به مرکز گیاه دیده می شوند. از طرفی لکه‌های قهوه‌ای سطحی کم کم سطح زیرین برگها را هم فرا می‌گیرند. گسترش این علائم باعث مرگ گیاه می شود.

شرایط مساعد بیماری

حرارت 18 درجه سانتی گراد و رطوبت بالا به توسعه بیماری کمک می کند.

روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 • بهبود زهکشی خاک
 • رعایت تناوب زراعی
 • کنترل علف های هرز
 • هرس برگ های آلوده
 • عدم کشت متراکم بوته ها
 • کشت ارقام مقاوم
 • رعایت میزان و دوره های آبیان و خودداری از آبیاری شبانه
 • در زمان آلودگی بوته ها به این بیماری مصرف کود های ازت دار باید به حداقل برسد.
 • -تقویت بوته ها با کودهای حاوی فسفر و پتاس، فسفیت، پتاسیم

قارچکش های شیمیایی در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند: فاموکسادون و سیموکسانیل، اکسی کلرور مس، بردو فیکس. قارچ کش های سیستمیک: متاالکسیل وآلیت

3-سفیدک پودری یا سطحی

سفیدک سطحیعامل و علائم بیماری

عامل این بیماری به طور کلی دو گونه قارچ به اسامی زیر می باشد:

Erysiphe cichoracearum -1

Sphaerotheca fuliginea-2

لکه های این بیماری قارچی در همه قسمت های هوائی ظاهر می شود. نشانه بیماری سفیدک پودری، شی سفید رنگ مایل به خاکستری روی برگ ها می باشد. این قارچ به سرعت پیشروی کرده و سراسر سطح برگ را می‌پوشاند. مرگ برگ زمانی فرا می رسد که سطح آن از بیماری پوشانده شده است. در این زمینه بهترین قارچکش مانکوزب یا اکویشن پرو است.
لکه های میوه همزمان با بزرگ شدن میوه تیره می شوند. در نهایت حفره های قابل ملاحظه ای در میوه پدید می آید. در شرایط مرطوب لکه مخملی سبز تیره از رشد قارچ در این گودال ها ظاهر می شود. گوشت میوه، بی مزه و مواد جامد محصول در آن ها به طور قابل ملاحظه ای کم می گردد.

شرایط مساعد بیماری

شرایط محیطی خنک و مرطوب برای رشد این بیماری قارچی هندوانه مساعد است. سفیدک سطحی در درجه حرارت 20 تا 24 درجه سانتی گراد به سرعت گسترش می یابد. علائم بیماری در سطح زیرین برگ ها، قسمت هایی از زمین که در سایه قرار دارند و یا بوته ها متراکم کاشته شده اند شروع می شود.

برگ ها 16 تا 23 روز بعد از تشکیل، حداکثر حساسیت را در برابر بیماری دارند. درحالیکه برگ های خیلی جوان در برابر بیماری مقاوم هستند. مبارزه با این بیماری با مشاهده اولین لکه های سفید آغاز می شود.

روش پیشگیری و درمان

 • کاشت در مناطقی که هوا جریان داشته باشد
 • کاهش رطوبت
 • در فاصله دو آبیاری، زمین خشک شود.
 • سموم سولفوردار، دینوکاپ و گوگرد دار در این زمینه مرسوم هستند.
 • بهترین قارچکش مانکوزب یا اکویشن پرو است.

– استفاده از سموم، سولفور %90-80 wp و 3 -2 در هزار با دیدن اولین عالائم، دینوکاپ%25.wp18 و 2-1 کیلوگرم درهکتار، گل گوگرد 20 -15 کیلوگرم در هکتار

4-پژمردگی ورتیسیلیومی

عامل و علائم بیماری

عامل این بیماری قارچ Verticillium spp می باشد.
علائم بیماری ورتیسیلیومی پژمردگی برگ ها است. این بیماری در روز که دما بالا است، مشاهده می شود. درحالیکه در شب به حالت طبیعی برمی گردند.

در اثر این بیماری پژمردگی، زردشدگی و V شکل شدن در لبه های برگ مشاهده می شود. برگ ها زرد و خشک می شوند. نهایتا در قاعده ساقه و ریشه بافت چوبی و قهوه ای می گردد.

روش پیشگیری و کنترل

–تناوب زراعی
– استفاده از واریته های مقاوم
– آیش
– اطمینان از پوسیده بودن کود دامی
– ضد عفونی و آفتابدهی خاک

از جمله راههای مدیریت این بیماری است.

5-پژمردگی فوزاریمی

عامل و علائم بیماری

فوزاریم، بیماری قارچی هندوانه است که از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. این بیماری در اثر قارچ  Fusarium oxysporum بوجود می آید.

علائم این بیماری وجود لکه‌هایی با رنگ روشن روی برگهای جوانتر و پژمرده شدن دمبرگ ها است. این بیماری در زمانی که بوته ها جوان هستند به بوته حمله می کند. کندی رشد در بوته، پژمردگی، تغییر رنگ  و خشکی برگ و دمبرگ نیز در بوته ها مشاهده می شود.
علائم روی برگچه های جوانتر به صورت رگ روشنی دیده می شود. در مرحله بعد برگ های مسن به دلیل شل شدن دمبرگ پژمردگی را نشان می دهند.

شرایط مساعد بیماری

بذر ناسالم اولین دلیل ابتلا به این بیماری است. در قدم دوم محیط زراعت قرار دارد.

_روش پیشگیری و کنترل

_استفاده از ارقام مقاوم، ضدعفونی بذر
– حذف بقایای گیاهی و علف های هرز
– ضدعفونی بذور قبل از کاشت با سموم مناسب
– ضدعفونی خاک توسط آفتابدهی
– شخم زدن عمیق خاک برای بهبود تهویه خاک
– اطمینان از پوسیده بودن کود دامی
– پرهیز از آبیاری بیش از حد
– حذف سریع بوته های آلوده همراه با خارج نمودن خاک اطراف ریشه های آن ها
– استفاده از قارچکش های مناسب

–قارچکش های مرسوم در این زمینه: رورال تی اس، کاربندازیم، تیوفانات متیل، متالاکسیل و توپسین ام

6-بوته میری جالیز

بوته میریعامل و علائم بیماری

عامل بوته میری قارچ Phytophthora spp می باشد. نشانه های این بیماری فرورفتگی بافت گیاهی در محل حمله قارچ ها است. بافت آلوده شده ابتدا سفت و نمدی بوده و سپس نرم می‌شود. ممکن است در همان حال که سبز هستند پژمرده شده و از بین بروند.

اولین علائم بر روی میوه ای که در سطح خاک مرطوب قرار می گیرد با یک لکه کوچک گرد فرورفته، آبکی و به رنگ سبز تیره با قطر حدود یک سانتی متر ایجاد می شود.

ویژگی خاص این بیماری قارچی این است که بوته ها عارضه ناشی از زردی و پژمردگی ندارند. در همان حالت کاملا سبز و شاداب در مدت کوتاهی از پا در می آیند.

شرایط مساعد بیماری

رطوبت بالا از جمله شرایط مساعد این بیماری است.

روش پیشگیری و درمان

– اصلاح ساختار خاک
– آماده سازی بسترهای بلند به منظور زهکشی بهتر خاک
– اطمینان از پوسیده شدن کامل کود دامی قبل از استفاده
– عدم استفاده از آبیاری زیاد
– استفاده از قارچ کش به همراه آب آبیاری

– استفاده از قارچ کش متاالکسیل-مانکوزب همراه آب آبیاری

– استفاده از قارچکش پرویکور انرژی همراه آب آبیاری

چرا نباید از قارچ کش استفاده کنیم؟

در بخش های قبل با انواع هندوانه و بیماری های قارچی که در این میوه شایع هستند آشنا شدید. در مزارع کشت هندوانه نیز مانند سایر محصولات کشاورزی از انواع قارچ کش ها، سموم و آفت کش های شیمیایی استفاده می شود.

همانطور که می دانید، قارچ کش ها و سموم شیمیایی به خاک و آب های زیر زمینی نفوذ می کنند. نفوذ این محصولات شیمیایی سبب آلوده شدن خاک و همچنین تاثیرات مضر بر آب می شود. متاسفانه استفاده بیش از حد این محلول ها بین کشاورزان ایرانی بسیار مرسوم است. این امر باعث مقاوم شدن بیماری ها در برابر این محصولات شده است.

امروزه جهت مبارزه با آلودگی های شیمیایی آب و خاک سیاست های مختلفی در نظر گرفته می شود. در جوامع پیشرفته از سموم و قارچ کش های ارگانیک استفاده می کنند. بنابراین محصولات کشاورزی سالم وارد ذنجیره غذایی آن ها می شود. خوشبختانه در کشور عزیزمان ایران نیز توجه به این بحث افزایش یافته است.

چه موادی می توانند جایگزین مناسب برای قارچ کش ها باشند؟

جایگزین کردن سموم و قارچ کش ها با محصولی ارگانیک و بدون ضرر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. به همین دلیل آرال شیمی تلاش خود را در این راستا انجام داده است.

در این زمینه اگروسیب و پراکسیدین را به شما معرفی می کنیم. این دو محلول ارگانیک در مزارع کشاورزی و همچنین گلخانه ها جایگزین انواع قارچ کش ها می شوند. طیف اثر بالا، ارگانیک بودن، بدون تاثیر سوء بر آب و خاک، تقویت و اکسیژن رسانی به ریشه تعدادی از مزایای این محصولات می باشد.

به منظور تهیه محصولات با آرال شیمی تماس بگیرید.

منابع

1-http://www.emdadkeshavarz.com

2-https://keshavarznet.com

3-https://vista.ir

با خرید ضدعفونی کننده های استاندارد و ارگانیک آرال شیمی، سلامت خود و دیگران را در محیط کار و منزل تامین کنید.

3 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • مفید بود. سپاسگزارم.

  پاسخ
 • سلام
  در کشورهای غربی جدیدا از اسید اگزالیک چهت کاهش مصرف آنتی بیوتیک دامی استفاده میگردد بدین معنی که این اسید باعث جذب مصرف آنتی بیوتیک در بدن حیوان شده و از دفع بیشتر جلوگیری میکند این کار دو حسن دارد اول مصرف آنتی بیوتیک نصف میشود و دوم جذب آن را بالا برده و تاثیر بهتری دلرد در ثانی اسید اگزالیک تنها اسیدی است که میتواند به باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک حمله کرده آنها را نابود کند سوال اینست که آیا در داروهای ضد قارچ گیاهی هم آیا میتوان از آن استفاده کرد با توجه به اینکه از این اسید به عنوان کود در کاشت گندم استفاده میشود و میتواند جذب فسفر در گندم را دو برابر کند

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست