بیماری های قارچی هندوانه | رایج ترین آفات هندوانه

هندوانه یکی از میوه های پرطرفدار در فصل تابستان است. این گیاه از خانواده کدوئیان می باشد. آفات و بیماری های هندوانه می توانند در هر زمانی در طول چرخه تولید محصول رخ دهند و می توانند بر تمام قسمت های گیاه از ریشه تا میوه تأثیر بگذارند. علاوه بر این، شیرینی میوه و رسیدن طبیعی به شاخ و برگ سالم بستگی دارد. هنگامی که بیماری های قارچی هندوانه، میوه ها را تحت تأثیر قرار می دهد، آنها به طور کلی غیرقابل فروش و مستعد پوسیدگی می شوند. خوشبختانه، به طور معمول می توان بیماری ها و آفات هندوانه را مدیریت کرد و عملکرد و کیفیت ثابتی داشت. در این مقاله، به بررسی 6 بیماری قارچی رایج در هندوانه و معرفی قارچکش ارگانیک اگروسیب، می پردازیم.

انواع بیماری های هندوانه

هندوانه نیز مانند سایر میوه ها دچار بیماری می شود. در ادامه عامل بیماری های قارچی هندوانه و روش مبارزه با این بیماری ها مورد بررسی قرار گرفته است. بیماری های مهم هندوانه به شرح زیر است:

1. آنتراکتوز:

آنتراکنوز یکی از بیماری های قارچی هندوانه است. عامل این بیماری، قارچ Colletotrichum orbiculare می باشد. علائم بیماری آنتراکنوز هندوانه ابتدا در برگ های تاج گیاه به شکل نقطه‌های کوچک قهوه‌ای مایل به سیاه آغاز می‌شوند. در مناطق مرطوب و بدون تهویه، توده‌ای از اسپورهای نارنجی مایل به صورتی در مرکز این لکه‌ها دیده ‌می شود. بیماری حتی می‌تواند به شکل بذر زاد هم باشد. ایجاد لکه های بیضی شکل تیره بر روی ساقه ایجاد لکه های آبسوخته و فرورفته و تیره رنگ بر روی میوه که نهایتا مدتی بعد باعث پوسیدگی میوه می گردد.

آنتراکنوز یکی از بیماری های قارچی هندوانه


مقالات مرتبط:

بیماری قارچی فومای کلزا

بیماری سفیدک پودری


روش های پیشگیری و کنترل بیماری آنتراکتوز

برای درمان قارچ هندوانه باید موارد زیر رعایت شود:

 • استفاده از بذور سالم
 • کاهش رطوبت و تهویه مناسب
 • هرس برگ های آلوده، خارج کردن و انهدام بقایای آلوده
 • رعایت تناوب و کاربرد قارچکش‌ها برای کنترل آفات هندوانه
 • اسپری کردن قارچ کش‌ها از زمان تشکیل پیچک‌ها
 • سمپاشی با مانکوزب به نسبت دو در هزار
 • استفاده از محصولات ارگانیک جایگزین قارچ کش ها

2. سفیدک داخلی:

عامل این نوع از بیماری های هندوانه، قارچ Pseudoperonospora cubensis می باشد. یکی از بیماری های قارچی هندوانه که شیوع دارد، سفیدک داخلی می باشد. در شرایط هوای سرد و بارندگی بیشتر است. اغلب لکه های زرد مایل به قهوه ای روی سطح برگ و نزدیک به مرکز گیاه دیده می شوند. از طرفی لکه‌های قهوه‌ای سطحی کم کم سطح زیرین برگها را هم فرا می‌گیرند. گسترش این علائم باعث مرگ گیاه می شود.

روش های پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک داخلی

برای مدیریت بیماری ها و آفات هندوانه باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد:

 • بهبود زهکشی خاک
 • رعایت تناوب زراعی
 • کنترل علف های هرز
 • هرس برگ های آلوده
 • عدم کشت متراکم بوته ها
 • کشت ارقام مقاوم
 • رعایت میزان و دوره های آبیان و خودداری از آبیاری شبانه
 • در زمان آلودگی بوته ها به این بیماری مصرف کود های ازت دار باید به حداقل برسد.
 • تقویت بوته ها با کودهای حاوی فسفر و پتاس، فسفیت، پتاسیم
 • قارچکش های شیمیایی در این زمینه برای کنترل بیماری های هندوانه مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از: فاموکسادون و سیموکسانیل، اکسی کلرور مس، بردو فیکس و متاالکسیل وآلیت

3. سفیدک پودری یا سطحی:

یکی از بیماری های قارچی هندوانه است که عامل آن دو گونه قارچ است. لکه های این بیماری قارچی در همه قسمت های هوائی ظاهر می شود. نشانه بیماری سفیدک پودری، شی سفید رنگ مایل به خاکستری روی برگ ها می باشد. این قارچ به سرعت پیشروی کرده و سراسر سطح برگ را می‌پوشاند. مرگ برگ زمانی فرا می رسد که سطح آن از بیماری پوشانده شده است. های میوه همزمان با بزرگ شدن میوه تیره می شوند. در نهایت حفره های قابل ملاحظه ای در میوه پدید می آید.

سفیدک پودری هندوانه

روش پیشگیری و درمان سفیدک پودری یا سطحی

برای مبارزه با بیماری سفیدک پودری به عنوان یکی از آفات هندوانه، باید نکات زیر رعایت شود:

 • کاشت در مناطقی که هوا جریان داشته باشد
 • کاهش رطوبت
 • در فاصله دو آبیاری، زمین خشک شود.
 • سموم سولفوردار، دینوکاپ و گوگرد دار در این زمینه مرسوم هستند.
 • بهترین قارچکش مانکوزب یا اکویشن پرو است.

4. پژمردگی ورتیسیلیومی:

عامل این نوع از آفات هندوانه قارچ Verticillium sppمی باشد. علائم آن پژمردگی برگ ها است. در اثر این بیماری پژمردگی، زردشدگی و V شکل شدن در لبه های برگ مشاهده می شود. این بیماری علت زرد شدن بوته هندوانه است. نهایتا در قاعده ساقه و ریشه بافت چوبی و قهوه ای می گردد.

روش پیشگیری و کنترل پژمردگی ورتیسیلیومی

برای مبارزه با این بیماری قارچی هندوانه، باید نکات زیر رعایت شود:

 • تناوب زراعی
 • استفاده از واریته های مقاوم
 • آیش
 • اطمینان از پوسیده بودنکود دامی
 • ضدعفونی و آفتابدهی خاک

5. پژمردگی فوزاریومی:

فوزاریوم، بیماری قارچی هندوانه است که از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. این بیماری در اثر قارچ Fusarium oxysporum بوجود می آید. علائم این بیماری وجود لکه‌هایی با رنگ روشن روی برگهای جوانتر و پژمرده شدن دمبرگ ها است. این بیماری در زمانی که بوته ها جوان هستند، به بوته حمله می کند. کندی رشد در بوته، پژمردگی، تغییر رنگ و خشکی برگ و دمبرگ نیز در بوته ها مشاهده می شود. علائم روی برگچه های جوانتر به صورت رگ روشنی دیده می شود.

روش پیشگیری و کنترل پژمردگی فوزاریمی

برای مبارزه با این گونه از بیماری های هندوانه، باید نکات زیر رعایت شود:

 • استفاده از ارقام مقاوم
 • حذف بقایای گیاهی و علف های هرز
 • ضدعفونی بذور قبل از کاشت با سموم مناسب
 • ضدعفونی خاکتوسط آفتابدهی
 • شخم زدن عمیق خاک برای بهبود تهویه خاک
 • اطمینان از پوسیده بودن کود دامی
 • پرهیز از آبیاری بیش از حد
 • حذف سریع بوته های آلوده همراه با خارج نمودن خاک اطراف ریشه های آن ها
 • استفاده از قارچکش های مناسب مانند رورال تی اس، کاربندازیم، تیوفانات متیل، متالاکسیل و توپسین ام

6. بوته میری جالیز:

عامل این نوع از آفات هندوانه، بوته میری قارچ Phytophthora spp می باشد. نشانه های این بیماری فرورفتگی بافت گیاهی در محل حمله قارچ ها است. بافت آلوده شده ابتدا سفت و نمدی بوده و سپس نرم می‌شود. ممکن است در همان حال که سبز هستند پژمرده شده و از بین بروند. اولین علائم بر روی میوه ای که در سطح خاک مرطوب قرار می گیرد با یک لکه کوچک گرد فرورفته، آبکی و به رنگ سبز تیره با قطر حدود یک سانتی متر ایجاد می شود.

آفات هندوانه، بوته میری

روش پیشگیری و درمان بوته میری جالیز

برای مبارزه با این نوع از آفات هندوانه، باید نکات زیر رعایت شود:

 • اصلاح ساختار خاک
 • آماده سازی بسترهای بلند به منظور زهکشی بهتر خاک
 • اطمینان از پوسیده شدن کامل کود دامی قبل از استفاده
 • عدم استفاده از آبیاری زیاد
 • استفاده از قارچ کش به همراه آب آبیاری
 • بهره مندی از بهترین قارچ کش برای بوته میری هندوانه (متاالکسیل-مانکوزب همراه آب آبیاری)
 • استفاده از قارچکش پرویکور انرژی همراه آب آبیاری

چرا نباید از قارچ کش شیمیایی برای مبارزه با بیماری های قارچی هندوانه استفاده کرد؟

در بخش های قبل با انواع بیماری های قارچی شایع در هندوانه آشنا شدید. در مزارع کشت هندوانه نیز مانند سایر محصولات کشاورزی از انواع قارچ کش ها، سموم و آفت کش های شیمیایی استفاده می شود. همانطور که می دانید، قارچ کش ها و سموم شیمیایی به خاک و آب های زیر زمینی نفوذ می کنند. نفوذ این محصولات شیمیایی سبب آلوده شدن خاک و همچنین تاثیرات مضر بر آب می شود. متاسفانه استفاده بیش از حد این محلول ها بین کشاورزان ایرانی بسیار مرسوم است. این امر باعث مقاوم شدن بیماری ها در برابر این محصولات شده است.

کلام آخر

بیماری های هندوانه می تواند حجم عظیمی از محصولات را از بین ببرد. در جوامع پیشرفته از سموم و قارچ کش های ارگانیک برای مبارزه با این بیماری ها استفاده می شود. جایگزین کردن سموم و قارچ کش ها با محصولی ارگانیک و بدون ضرر، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. به همین دلیل آرال شیمی تلاش خود را در این راستا انجام داده و محصولات اگروسیب و پراکسیدین کشاورزی را برای مبارزه با انواع بیماری های قارچی هندوانه ارائه کرده است. این دو محلول ارگانیک در مزارع کشاورزی و همچنین گلخانه ها جایگزین انواع قارچ کش ها شده و با آفات هندوانه مقابله می کند. طیف اثر بالا، ارگانیک بودن، بدون تاثیر سوء بر آب و خاک، تقویت و اکسیژن رسانی به ریشه تعدادی از مزایای این محصولات می باشد.

منابع                             https://www. keshavarznet.com,   http://www.emdadkeshavarz.com, https://www.vista.ir

بروزرسانی شده در دی 1402

19 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • مفید بود. سپاسگزارم.

  پاسخ
 • سلام
  در کشورهای غربی جدیدا از اسید اگزالیک چهت کاهش مصرف آنتی بیوتیک دامی استفاده میگردد بدین معنی که این اسید باعث جذب مصرف آنتی بیوتیک در بدن حیوان شده و از دفع بیشتر جلوگیری میکند این کار دو حسن دارد اول مصرف آنتی بیوتیک نصف میشود و دوم جذب آن را بالا برده و تاثیر بهتری دلرد در ثانی اسید اگزالیک تنها اسیدی است که میتواند به باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک حمله کرده آنها را نابود کند سوال اینست که آیا در داروهای ضد قارچ گیاهی هم آیا میتوان از آن استفاده کرد با توجه به اینکه از این اسید به عنوان کود در کاشت گندم استفاده میشود و میتواند جذب فسفر در گندم را دو برابر کند

  پاسخ
 • عقیل مریدزاده
  14 اردیبهشت 1401 9:58 ب.ظ

  سلام مهندسین گرامی
  کارشناسی ارشد کشاورزی هستم میخواهم ، فروشگاه کود و سم فروشی راه بیندازم ، میتوانید کمک کنید

  پاسخ
 • سلام مطالب خوبى بود، مرسى كه مواد ارگانيك به جاى مواد سرطان زا و خطرناك توليد ميكنيد اميدوارم كشاورزا و باغدارا بتونن استفاده كنن.

  پاسخ
  • سلام به شما دوست عزیز آرال شیمی هم تمام تلاشش رو میکنه تا این رسالت یعنی جایگزین کردن مواد بی خطر و ارگانیک به جای مواد سرطان زا و حفظ محیط زیست را به خوبی انجام دهد. سپاس از توجه شما.

   پاسخ
 • عباس زاده
  1 آبان 1401 9:03 ق.ظ

  سلام و درود ،
  اینکه داخل هندوانه برخی قسمت هاش نارنجی میشه، هم یک بیماری قارچیه؟ مسمومیت غذایی هم ایجاد میکنه؟

  پاسخ
  • با سلام به شما دوست عزیز، پوکی (توخالی شدن) مرکز هندوانه در حقیقت نوعی ناهنجاری فیزیولوژیک محسوب می شود که عوامل ژنتیکی، محیطی و تغذیه می تواند بر آن تاثیرگذار باشد. ایجاد حفره در مرکز هندوانه و تغییر رنگ بافت ها از قرمز به سفید از علائم این عارضه محسوب می شود و مسمومیتی ایجاد نخواهد کرد. سپاس از توجه شما.

   پاسخ
 • سعید زهکلوت
  30 بهمن 1402 3:14 ب.ظ

  سلام در اب هوای نسبتا خشک و شب ها سرد ما در هر سه روز پنج ساعت ابیاری میکنیم ایا اب به مقدار کافی است؟
  مخصوصا زمان گل دهی هست و هندوانه های بسیار کوچیک دیده میشن

  پاسخ
  • درود بر شما همراه گرامی،
   زمانی که هوا خشک و شب‌ها سرده، نیاز آبیاری به‌طور معمول افزایش پیدا می کنه. اگر هندوانه‌های کوچک دیده می شن و زمان گل‌دهیه، ممکن است نیاز آبیاری بیشتری داشته باشن. در این شرایط، بهتر است که بیشتر از پنج ساعت در هر سه روز آبیاری کنید، خصوصا اگر هوا خشک هستش، ممکن است نیاز به آبیاری بیشتر در دوره گل‌دهی و رشد داشته باشین.
   سپاس از توجه شما

   پاسخ
 • سلام مزرعه هندوانه من چندروزی هست چند بوته دیدم دچارپژمردگی شده هندوانه ۴کیلویی دارند هوا که دم غروب میشه خوب میشن برگای زرد رنگی دارند هوا گرمه میتونم سم کاربندازول بهشون از طریق ابیاری بدم خشک نمیشن

  پاسخ
  • درود بر شما همراه گرامی،
   پژمردگی و زرد دن برگ ها، دلایل مختلفی می تونه داشته باشه. برای آگاهی و تشخیص نوع بیماری و آفت، باید با یک کارشناس مشورت کنید که از نزدیک ببینه. با توجه به وزنی که هندوانه های شما گرفتن، بهتره ریسک استفاده از سموم شیمیایی رو نکنید. هرچند که با دوز مصرفی بسیار رقیق از طریق آبیاری، احتمالا مشکلی ایجاد نکنه. ولی بهتره برای اخذ مشاوره دقیقتر، با کارشناسان بخش کشاورزی ما تماس بگیرید.
   سپاس از توجه شما

   پاسخ
 • سلام هندوانه های مابعد از بارش باران وطوفان شدید همه ی ثمر خود را از داست دادن اما بعد که شروع به گل دهی کردن هندوانه های کوچیک همه خراب میشن و برگ هاشون هم جمع میشن میشه راهنمایی کنید که چه کودی برای ثمر دادن هندوانه بدیم

  پاسخ
  • درود بر شما همراه گرامی،
   برای هندوانه، در ابتدا استفاده از کودهای مبتنی بر نیتروژن بسیار خوب است. هنگامی که بوته های هندوانه شروع به گل دادن کردند، باید به آن کود فسفر و پتاسیم داد. هندوانه برای تولید بهینه به پتاسیم و فسفر کافی نیاز دارد.
   سپاس از توجه شما

   پاسخ
 • سلام هندوانه ی من بعد از باران وباد شدید از ۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر دچار پژمردگی میشه وبرگهاش هم کمی زرد از یونیفرم هم استفاده کردمه ضمنا وزن هندوانه ۷کیلوی هست چکار باید بکنم

  پاسخ
  • درود بر شما همراه گرامی،
   اینکه میفرمایید بعد از بارون و باد این جوری میشه، خوب طبیعی هستش. هرچه رطوبت بیشتر، قارچ در محیط بیشتر میشه. مادامی که تو خود میوه مشکلی بوجود نیاره، ایرادی نداره. از طرفی، هندونه هفت کیلوگرمی به زمان برداشتش رسیده و دیگه تو این مرحله بهتره قارچکش استفاده نکنید. برای مشاوره بیشتر توصیه می کنم با کارشناس ما با شماره 09120387614 تماس بگیرید.
   سپاس از توجه شما

   پاسخ
 • علی زمندی
  23 تیر 1403 9:26 ق.ظ

  سلام
  هندوانه هایه ما تو وزن سه چهار کیلو هستن که دو تا نقطش قارچ گرفته و دوسه تا از بوته ها خشک شدن پرسیدیم گفتن بیماری قارچی هسته و سم فوزتیل آلومینیوم دادن ما استفاده کردیم بازم دارن خشک میشن
  پیشنهاد شما برای جلوگیری از سرایت کردن قارچ ها به نقاط دیگه چی هستش

  پاسخ
  • درود بر شما همراه گرامی،
   با توجه به توضیحات شما، به نظر می رسه با بیماری قارچی آنتراکنوز مواجه هستین. برای جلوگیری از سرایت به هندونه های دیگه اولا بوته های خشک شده و هندونه های آلوده رو جداسازی کنید. مورد مهم بعدی ضدعفونی محل کاشت با قارچکش ارگانیک (مثل اگروسیب) و همینطور ضدعفونی ابزارآلات و دستها است. در صورت ادامه شیوع بیماری، می تونید از قارچ کش های شیمیایی مانند تیوکاربازامات، مانکوزب یا متالاکسیل استفاده کنید.
   سپاس از توجه شما

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید