مقالات

شرایط شیردوشی دام و بیماری ورم پستان گاو

شرایط شیردوشی دام

اصول صحیح شیردوشی دام شیردوشی دام، یکی از مهم ترین کارهای روتین دامداران محسوب می شود و بیشترین تعامل مستقیم…
انواع سموم کشاورزی و حشره کش ها

انواع سموم مفید در کشاورزی

انواع سموم مفید رایج در کشاورزی انواع سموم کشاورزی وجود دارد که بر اساس نوع مصرف دسته بندی می شود.…
نقش عنصر روی در گیاهان

نقش عنصر روی در گیاهان

نقش عنصر روی در گیاهان روی در گیاهان نقش تغذیه ای بسیار قدرتمندی ایفا می کند. خواص کود روی در…