پراکسیدین صنایع پروتئینی

در تهیه محصولات پروتئینی از گوشت تازه گوساله و گوسفند و مرغ که بهترین مثال آنها انواع مختلف سوسیس، کالباس و حتی قطعات بسته بندی شده یا فریز شده انها در بسته بندی گوشت است، یکی از بزرگترین نگرانی ها نگرانی ناشی از الودگی میکروبی و فساد گوشت است که در صورت عدم توجه به این مهم، لطمه زیادی به کیفیت محصول طعم و بو و ظاهر فراورده نهایی می آورد. ضمن اینکه بسیار هم  برای تولید کننده تعهد آور است.

استفاده از ضدعفونی کننده های سطح بالا بخصوص ضدعفونی کننده های سطح بالای بر پایه پراستیک اسید مثل پراکسیدین (PEROXCIDINE) صنایع آرال شیمی یکی از بهترین راه های از بین بردن این آلودگی ها در مراحل تولید است.

ضدعفونی لاشه تازه گوشت از کشتارگاه تا هنگام بسته بندی محصول یا فراورده نهایی رفع آلودگی های سالمونلایی، کمپیلوباکترها، انواع مختلف ای کولای (E.Coli) و غیره. در حضور مقادیر زیادی از مواد آلی (خون آبه) از عهده ی اغلب ضدعفونی کننده های مرسوم خارج است. اکسیدین حتی در حضور خون آبه و مواد آلی نیز به طرز قابل اطمینانی می تواند عملیات ضدعفونی را انجام داده و سطح قابل قبولی از کاهش جمعیت میکروارگانیسمهای مضر را تضمین نماید. از طرفی، مقادیر مصرف اکسیدین در مقایسه با مقادیر مورد مصرف از ضدعفونی کننده های دیگر بسیار کمتر و کم هزینه تر است.

استفاده از محصول ضدعفونی کننده سطح بالای پراکسیدین که دارای نشان سلامت از وزارت بهداشت است، در قسمت تولید محصولات پروتئینی محدودیت خاصی ندارد و کاربردهای بسیاری منجمله ضدعفونی ابزار سلاخی، سبدهای حمل گوشت، کامیون های حمل گوشت، سالن های نگه داری گوشت، سالن های تولید، دستگاه های تولید، سطوح کار، تصفیه فاضلاب و ضدعفونی آب دارد.

فهرست