کاربرد پراکسیدین (اکسیدین) در صنایع لبنی و غذایی

به جرات میتوان گفت که شیر و محصولات لبنی یکی از حساس ترین مواد غذایی هستند که بسیار سریع و راحت به عوامل میکروبی بیماریزا و بسیار خطرناکی آلوده می شوند. به منظور جلوگیری از چنین خساراتی، راهکارهای بسیار ایمن و کارآمد وجود دارد.

بهترین راه کار برای جلوگیری از آلوده شدن محصولات لبنی، پیشگیری است. در حقیقت، ارزانترین و مطمئن ترین راه، استفاده از یک محصول ضدعفونی کننده سطح بالا با عملکردی مطمئن و تایید شده توسط مراجع قانونی جهت  ضد عفونی پیشگیرانه است.

حتماً مطالعه کنید: ضدعفونی کننده های رایج در صنایع غذایی و لبنی

ضدعفونی کننده فوداسیب ویژه صنایع لبنی یک محصول ضدعفونی کننده سطح بالا بر پایه پراستیک اسید، هیدروژن پراکسید و اسید استیک است که فعالیتی وسیع الطیف در برابر انواع پاتوژنهای موجود در واحدهای تولیدات لبنی دارد که در نهایت، حفظ رنگ، طعم، بو ، بافت و ارزش غذایی محصولات نهایی را به دنبال خواهد داشت.

موارد استفاده از پراکسیدین صنایع لبنی در موارد مربوطه :

 •  ضدعفونی مخازن نگهداری آب فرایند و حمل و نگهداری شیر
 • ضدعفونی خطوط انتقال آب، شیر و محصول و زدودن موثر بیوفیلم (BIOFILM) تشکیل شده در خم لوله های انتقال و پشت والوها
 • ضدعفونی انواع فیلترهای UF و RO
 • ضد عفونی انواع رزینهای مورد مصرف در صنایع غذایی
 • ضدعفونی سطوح خارجی تجهیزات (COP)
 • ضدعفونی سطوح داخلی تجهیزات (CIP)
 • ضدعفونی سطوح میزهای کار، زمین و دیوارها
 • ضدعفونی سطوح و فضای انبارها و سردخانه ها به صورت اسفنج کشی و اسپری و حتی (مه پاش گرم و سرد)
 • ضدعفونی ظروف بسته بندی محصول نهایی
 • صرفه جویی بسیار در مصرف آب به دلیل عدم نیاز به آبکشی چند باره برای زدودن باقیمانده ضدعفونی کننده و در نتیجه کاهش تولید فاضلاب
 • حذف اسید نیتریک و درنتیجه حذف نگرانی ناشی از خوردگی انواع اسید ها
 • استفاده موثر از پساب سیستم CIP برای ضدعفونی ابنیه و حتی ضدعفونی فاضلاب (جایگزین کلر)
 • جایگزینی مناسب و چندبرابر قوی تر از محلول کلر یا گاز کلر و عدم ایجاد مقاوت در پاتوژنها در ضدعفونی پساب صنایع غذایی
 • امکان انجام عملیات ضدعفونی به صورت فوگ سرد یا فوگ گرم (بسته به ضرورت)در فضای محل بسته بندی و اتاق های تمیز (Clean Rooms) و در مواردی که محلول پاشی امکان ندارد.
فهرست