انبار نگهداری سیب زمینی

ضدعفونی انبارهای سیب زمینی

سیب زمینی ماده غذایی بسیار فسادپذیر است. به همین دلیل از بین بردن باکتریها و عوامل آلودگی موجود در انبار نگهداری امری ضروری می باشد. این امر از طریق ضدعفونی انبارهای سیب زمینی انجام می شود.

موضوعات مرتبط: مهمترین آفات و بیماری سیب زمینی

پراکسیدین (Oxcidine) به عنوان ماده ضدعفونی کننده به صورت تولید ابر گرم یا سرد (از طریق دستگاه Fogger) مورد استفاده قرار می گیرد. این محلول انواع عوامل بیماری زا در انبار را از بین می برد و میزان تلفات محصولات را کاهش می دهد.

امکان ضدعفونی انبارها از طریق مه پاشی نیز وجود دارد، اما بازدهی تولید ابر بیشتر از مه پاشی می باشد.

آفات سیب زمینیبا این روش کنترل بسیاری از عوامل پوسیدگی نرم باکتریایی، پوسیدگی خشک، پوسیدگی صورتی، حلقوی و لیت بلایت و پوسیدگی پیتیومی به نحو موثری قابل کنترل است. چرا که ابر غلیظی از محلول ضدعفونی کننده پراکسیدین به تمام قسمت های سطح پوست سیب زمینی نفوذ می کند. بدون مرطوب کردن سطح پوست آنها، عوامل فساد قارچی و باکتریایی را کنترل و سرکوب می کند.

4 مرحله ضدعفونی انبارهای سیب زمینی:

  • ابتدا تمام منافذ محل انبار را مسدود کنید.
  • محلول ضدعفونی کننده پراکسیدین را طبق دستور العمل آماده کنید.
  • محلول را با کمک دستگاه Fogger گرم یا سرد داخل سالن تزریق نمایید.
  • حداقل 24 ساعت نباید از جو داخل سالن که حاوی مقادیر زیادی پراکسیدین هست کسی تنفس نماید.
  • عملیات ضدعفونی باید به صورت دوره ای انجام شود. فاصله بین دو دوره براساس میزان آلودگی تعیین می شود.

 

با خرید ضدعفونی کننده های قوی و استاندارد آرال شیمی، سلامت خود در محیط کار و منزل را تضمین کنید.

فهرست