ضدعفونی کننده قوی در صنایع تولید مواد شوینده و آرایشی بهداشتی

مقدمه

در این مقاله قصد داریم انواع آلودگی های میکروبی در مواد و صنایع آرایشی بهداشتی را معرفی کنیم. همچنین با تعریف انواع تجهیزات صنعت آرایشی و شوینده آشنا خواهید شد. در لوازم آرایشاین مقاله بهترین ضدعفونی کننده صنایع آرایشی و بهداشتی را خواهید شناخت.

بر اساس مطالعات تجربی و تحقیقات علمی صورت گرفته در سال 2016 ؛ ایران یکی از کشورهای پیشرو در مصرف محصولات آرایشی و بهداشتی در منطقه خاورمیانه و آفریقا بوده است. با حجم بازاری در حدود چهار میلیارد دلار یکی از 10 کشور اول دنیا در حوزه مصرف لوازم آرایشی در دنیا اعلام شده است. بنابراین اعداد و ارقام بازار بسیار جذابی برای تولیدکننده‌های داخلی و خارجی لوازم آرایشی داریم. محصولات آرایشی و بهداشتی باید از نظر سلامتی چه در بخش تولید و چه در بخش فروش کاملا نظارت شوند.

در گزارش دیگری که سال ۲۰۱۶ از  FDAمنتشر شده است، مردم انگلیس 1/7 درصد درآمد خود را برای محصولات آرایشی هزینه می‌کنند. این رقم برای ایرانیان، 4/5 درصد از درآمد سالانه است. و هم چنین اگر آمار جمعیتی کشور را ۲۵ میلیون خانوار با سرانه 3/5 نفر در نظر بگیریم. این رقم را در عدد 4/5 (مقدار هزینه ایرانیان برای لوازم آرایشی) ضرب کنیم به رقم حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسیم.

پس باید همان‌ دقت و نگرانی که در حوزه دارو ایجاد شده است،‌ در حوزه محصولات آرایشی هم به وجود بیاید. مردم باید بدانند رنگ‌های صنعتی، ترکیبات شیمیایی، اسانس‌ها و حلال‌های خطرناکی در این محصولات استفاده می‌شود و مصرف طولانی مدت آن آسیب جدی برای سلامت زنان و کل جامعه ایجاد می‌کند.

ویژگی لوازم‌ آرایش‌های غیراستاندارد چیست؟

لوازم آرایشی غیراستاندارد از ویژگی‌هاییضدعفونی کننده چون بوی نامناسب و جدا شدن آب و روغن برخوردار هستند. اگر بعد از مصرف یک ماده آرایشی خارش، قرمز شدن پوست، التهاب پوست را مشاهده کردید باید این محصولات را کنار بگذارید.

شناسایی علت عوارض ذکر شده برای بعضی از افراد دشوار است. این افراد حساسیت های غذایی را عامل این عوارض می دانند. در حالی که دلیل اصلی این عارضه استفاده از لوازم‌های آرایشی غیراستاندارد است.

این محصولات بدون رعایت نکات بهداشتی و ضدعفونی کننده صنایع آرایشی و بهداشتی تولید می شوند.

توصیه می‌شود پس از ۳ الی ۴ ساعت لوازم آرایش با صابون‌های مخصوص از روی پوست شسته شوند. باید توجه داشت لوازم آرایشی تقلبی به راحتی از روی پوست پاک نمی‌شود. ماندن بیش از حد کرم‌های غیراستاندارد بر روی پوست باعث لک صورت، پیری زودرس و ایجاد شدن چین و چروک خواهد شد. لذا بهتر است قبل از خواب لوازم آرایش از روی صورت پاک شود. پوست در این مدت زمان خود را بازسازی و شفاف سازی می کند.

8 ماده خطرناک که باید از خرید محصولات حاوی آنها اجتناب کنید

در مجامع علمی همواره بحث بر سر استفاده از برخی مواد در ترکیب لوازم آرایشی و بهداشتی  بالا بوده است. ما آنها را به شما معرفی می‎کنیم این مواد عبارتند از:

 • فتالات (Phthalates)
 • فرمالدئید (Formaldehyde)
 • پارابن (Paraben)
 • اکسی بنزون (Oxybenzone)
 • سورفاکتانت (Surfactant)
 • بوتیل هیدروکسی (Butylated Hydroxyanisole)
 • فراگرنس (fragrance)
 • رنگ ها

عوارضعوارض و خطرات آرایش کردن مداوم

 • خراب شدن پوست سالم
 • پوست رنگ و رو رفته
 • اختلالات پوستی
 • آلرژی پوستی
 • سردرد
 • پف زیر چشم
 • اختلال تنفس
 • سرطان
 • افسردگی
 • چروکیدگی پوست
 • جوش
 • آسیب لبها
 • ضعف ناخن ها
 • موانع رشد مو
 • عفونت چشم

آلودگی های باکتریایی حاصل از لوازم آرایش را بررسی کنید

ريمل بر روي مژه هـا و خـط چـشم نيـز در لبـه پلـك چـشم استفاده مي گردد. مواد اصـلي تـشكيل دهنـده خـط چـشم و ريمل شامل تالك، كـائولين، مـواد نگهدارنـده و رنـگ هـايي ازجنس اكـسيدهاي آلومينيـوم، آهـن و كروميـوم مـي باشـد.

هـر دوي ايـن لـوازم آرايـشي در صـورت آلـودگي مي توانند باعث بروز خطراتي در چشم گردنـد. بنابراین بايـد در موقـع توليد اين لوازم دقت فراواني در جلوگيري از حـضور بـاكتري هاي آلوده كننده در اين مواد بعمل آيد.

به علاوه بـا توجـه بـه استفاده مكرر از اين لوازم آرايـشي بايـد تمهيـداتي در جهـت جلوگيري از رشد باكتري هاي آلوده كننده در حين مصرف اين لوازم به كار رود. بدين منظور از مواد نگهدارنده براي جلوگيري از رشد عوامل آلوده كننـده اسـتفاده مـي شـود.

معمـولا مـواد نگهدارنـــده شـــامل پـــارابنز ((Parabens ،ايمادازوليـــدنيل (Imadazolidinyl ویا  (اوره) است. اگر مواد نگهدارنده نامناسب باشند، تركيبات آلي و غيرآلي موجود در ريمـل و خـط چـشم مي توانند به عنـوان يـك مـاده غـذايي بـراي رشـد بعـضي از باكتري ها شرايط مناسبي را مهيا نمايند.

با اين همه، در صورت بـي تـوجهي مـصرف كننـده نـسبت بـه نگهداري لوازم مزبور ممكن است كه در اثر وارد شـدن ميـزان زيادي باكتري، آلودگي در لوازم آرايشي ايجاد گردد. در این صورت در اثـر استفاده مجدد باعث انتقال باكتري به چشم خواهد شد. بر اين اساس لازم است كه در هر مـورد و محـصول، نـوع و چگـونگي آلودگي هاي شايع تعيين گردد تا بتوان راهكار مناسـبي بـراي حذف آلودگي و حفظ سلامت مصرف كننده در نظر گرفت.

گــاهي لــوازم آرايــشي در زمــان توليــد و بسته بندي دچار آلودگي مي گردند. در اين مطالعه مشخص شد كه بيش از 28/9 درصد ريمل ها و 5/5 درصد خط چشم ها حتـي قبـل از مـصرف داراي آلـودگي بودند. گونه هـاي مختلـف باسـيلوس هـا و اسـتافيلوكوك هـاي كواگولاز منفي بيشترين باكتري هاي جدا شـده از نمونـه هـاي قبل از استفاده بودند.

ميزان آلودگي لوازم آرايشي قبل و بعد ازاستفاده در جدول زیر نشان داده شده است.

آلودگی

ميكروارگانيسم هاي بدست آمده از خط چشم و ريمل عمدتاً باكتري هـاي موجـود بـر روي پوسـت و يـا فلـور طبيعي پوست هستند.

با توجه به مطالب فوق توصيه مي گردد، حداكثر دقت را در جلـوگيري از آلـوده شـدن چـشم بنماییـد. هـمچنـين درصورتيكه افراد اصرار به مصرف لوازم فـوق دارنـد، در مـصرف درست و نگهداري صحيح آنها كوشا باشند تا ميـزان آلـودگي به حداقل برسد.

استفاده از ضدعفونی کننده مناسب  در خط تولید صنایع آرایشی و بهداشتی از ایجاد آلودگی های میکروبی در آینده جلوگیری می کند. بنابراین شناخت ضدعفونی کننده صنایع آرایشی و بهداشتی امری ضروری می باشد.

باکتری های کشنده در محصولات آرایشیآلودگی باکتریایی

تازه ترین تست های آزمایشگاهی نشان می دهد که باکتری های تهدید کننده زندگی انسان ها در محصولات بهداشتی یافت شده اند. این باکتری ها شامل سوش هایی از باکتری بیماری مننژیت هستند.

چهار محصول آرایشی تاریخ مصرف گذشته و یک محصول آرایشی قابل استفاده توسط پژوهشگران در دانشگاه متروپولیتن لندن آزمایش شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که در هر پنج مورد آزمایش، سطح غیر ایمنی از باکتری های خطرناک و کشنده دیده می شود. باکتری های یافت شده در لوازم آرایشی می تواند بیماری های مختلفی از باکتری خطرناک معده تا بیماری تهدید کننده حیات باشد.

یکی از این باکتری ها انتروکوکوس فکالیس می باشد. این باکتری عامل ایجاد مننژیت است. بسیاری از کودکان زیر پنج سال را نسبت به سایر عوامل عفونی از بین می برد.

پژوهشگران هم چنین باکتری استافیلوکوک اپیدرمیس، باکتری مقاوم به آنتی بیوتیک به همراه پروپیونه باکتریوم یکی از عوامل ایجاد کننده آکنه پوستی و انتروباکتر که می تواند عفونت های دستگاه ادراری و تنفسی را ایجاد نماید را در آزمایش انجام شده کشف کردند.

این مطالعه شامل تست های آزمایشگاهی بر روی محصولات آرایشی و زیبایی بود که توسط زنان و بلاگر های زیبایی از گوشه و کنار انگلستان به مرکز پژوهشی ارسال شده بود .

 

میکرو ارگانیسم های موجود در لوازم آرایشی و بهداشتی  (RAPEX)

انواع پاتوژن ها

12محصول رایج روزانه و مقدار میکروارگانیسم های آن ها

محصولاتدر خط تولید لوازم آرایشی و بهداشتی از چه تجهیزاتی استفاده می شود؟

دستگاه پرکنخط تولید لوازم آرایشی و بهداشتی مانند بقیه صنایع تجهیزات عمده و بزرگی ندارد. بلکه ماشین آلات کوچکی دارد که با مونتاژ کردن این خرده تجهیزات با هم مقدمات کار فراهم می شود.

از جمله این دستگاه ها شامل:

 • میکسر (هموژنایزر)
 • مخلوط کن برقی
 • چیلر
 • مخزن آب
 • دسنگاه تیوب پرکن
 • خطوط انتقال آب
 • جعبه پمپ گردش آب

سلامت و پاکیزگی محصولات این کارخانجات با سلامت انسان رابطه مستقیم دارد. به همین دلیل ضدعفونی تجهیزات و دستگاه هایی که در این کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرند مهم و ضروری است. ضدعفونی کننده صنایع آرایشی و بهداشتی برای از بین بردن آلودگی های موجود در این تجهیزات استفاده می شوند.

به منظور ضدعفونی هریک از این بخش ها، آرال شیمی محصولات مختلفی عرضه کرده است. مهم ترین ضدعفونی کننده صنایع آرایشی و بهداشتی فوداسیب و سرفوسیب هستند. این دو ضدعفونی کننده روی انواع پاتوژن های بخش های مختلف این صنایع تاثیر گذار هستند.

خواص مورد نظر برای ضدعفونی کننده های خانواده اکسیدین در زیر نام برده می شود:

 • دردسترس بودن
 • قابلیت استفاده در سطوح در تماس با مواد غذایی و بدون ایجاد باقی مانده مضر
 • از بین بردن انواع باکتری، قارچ، ویروس و اسپور آن ها

کاربرد سرفوسیب و فوداسیب در این صنعت:

 • ضدعفونی مخازن نگهداری آب فرایند و مخازن حمل و نگهداری
 • ضدعفونی انواع رزینهای مورد مصرف
 • ضدعفونی سیستم COP(سطوح خارجی تجهیزات)
 • ضدعفونی سیستم CIP(سطوح داخلی تجهیزات)
 • ضدعفونی فیلترهای RO-UF-MF
 • ضدعفونی سطوح میزهای کار در تماس با محصولات
 • ضدعفونی سطوح و هوای انبارها و سردخانه ها
 • ضدعفونی سالن ها و دیوار و …
 • ضدعفونی ظروف بسته بندی محصول نهایی
 • ضدعفونی کارکنان

باتوجه به اهمیت بالای این صنایع، استفاده از ضدعفونی کننده های سطح بالا مناسب است. اطمینان در از بین رفتن همه پاتوژن های موجود در خط تولید از طریق استفاده از این نوع از ضدعفونی کننده ها حاصل می شود.

جهت تهیه ضدعفونی کننده صنایع آرایشی و بهداشتی با آرال شیمی تماس بگیرید.

http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-394-fa.pdf

http://www.salamatnews.com/

با خرید ضدعفونی کننده های استاندارد و ارگانیک آرال شیمی، سلامت خود و دیگران را در محیط کار و منزل تامین کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست