بررسی انواع آلودگی ها در صنایع آرایشی و بهداشتی

همچون حوزه دارو، در ساخت محصولات آرایشی و بهداشتی نیز ممکن است از مواد مضر استفاده شود. طبق جدیدترین گزارشات از این حوزه در نوامبر 2023 توسط ICN،

قانون جدید تنظیم کننده صنعت آرایشی و بهداشتی قدرت FDA را افزایش می دهد، اما مواد شیمیایی سمی را در محصولات زیبایی ممنوع نمی کند.

مردم باید بدانند رنگ‌های صنعتی، ترکیبات شیمیایی، اسانس‌ها و حلال‌های خطرناکی در این محصولات استفاده می‌شود و مصرف طولانی مدت آن آسیب جدی برای سلامت زنان و کل جامعه ایجاد می‌کند. در این مقاله قصد داریم انواع آلودگی های میکروبی و روش ضدعفونی کارخانجات آرایشی را معرفی کنیم. همچنین، بهترین ضدعفونی کننده صنایع آرایشی و بهداشتی را خواهید شناخت.

ضدعفونی کننده صنایع آرایشی و بهداشتی

 


بیشتر بدانیم:

وبینار آموزشی انواع ضدعفونی کننده صنایع آرایشی و بهداشتی

انواع ضدعفونی کننده صنعتی


ویژگی لوازم‌ آرایش‌های غیراستاندارد چیست؟

لوازم آرایشی غیراستاندارد از ویژگی‌هایی چون بوی نامناسب و جدا شدن آب و روغن برخوردار هستند. اگر بعد از مصرف یک ماده آرایشی خارش، قرمز شدن پوست، التهاب پوست را مشاهده کردید باید این محصولات را کنار بگذارید.

ضدعفونی کننده صنایع آرایشی و بهداشتی

شناسایی علت عوارض فوق الذکر برای بعضی از افراد دشوار است. این افراد حساسیت های غذایی را عامل این عوارض می دانند. در حالی که دلیل اصلی این عارضه استفاده از لوازم‌های آرایشی غیراستاندارد است. این محصولات بدون رعایت نکات بهداشتی و ضدعفونی کننده صنایع آرایشی و بهداشتی تولید می شوند.

8 ماده خطرناک که باید از خرید محصولات حاوی آنها اجتناب کنید

در برخی مواقع، حتی استفاده از ضدعفونی کننده صنایع آرایشی نیز تاثیری در عملکرد لوازم آرایشی ندارد. زیرا در تولید آن ها از مواد اولیه سمی و خطرناک استفاده می شوند. برخی از رایج ترین این مواد عبارتند از:

 • فتالات (Phthalates)
 • فرمالدئید (Formaldehyde)
 • پارابن (Paraben)
 • اکسی بنزون (Oxybenzone)
 • سورفاکتانت (Surfactant)
 • بوتیل هیدروکسی (Butylated Hydroxyanisole)
 • فراگرنس (fragrance)
 • رنگ ها

آلودگی های باکتریایی حاصل از لوازم آرایشی

ريمل بر روی مژه هـا و خـط چـشم نيـز در لبـه پلـك چـشم استفاده می گردد. مواد اصـلی تـشكيل دهنـده خـط چـشم و ريمل شامل تالك، كـائولين، مـواد نگهدارنـده و رنـگ هـايی ازجنس اكـسيدهای آلومينيـوم، آهـن و كروميـوم مـی باشـد. هـر دوی ايـن لـوازم آرايـشی در صـورت آلـودگی مي توانند باعث بروز خطراتی در چشم گردنـد. بنابراین بايـد در موقـع توليد اين لوازم دقت فراوانی در جلوگيری از حـضور بـاكتری های آلوده كننده در اين مواد بعمل آيد.

لزوم استفاده از ضدعفونی کننده صنایع آرایشی برای پیشگیری از آلودگی باکتریایی چشم

سایر موارد آلودگی در صنایع آرایشی به شرح زیر است:

 • بـا توجـه بـه استفاده مكرر از لوازم آرايـشی، بايـد تمهيـداتی در جهـت جلوگيری از رشد باكتری های مضر در حين مصرف اين لوازم به كار رود. بدين منظور از مواد نگهدارنده براي جلوگيری از رشد عوامل آلوده كننـده اسـتفاده مـی شـود.
 • معمـولا مـواد نگهدارنـــده شـــامل پـــارابنز (Parabens)، ايمادازوليـــدنيل (Imadazolidinyl) و یا اوره است. اگر مواد نگهدارنده نامناسب باشند، تركيبات آلی و غيرآلی موجود در ريمـل و خـط چـشم می توانند به عنـوان يـك مـاده غـذايی بـرای رشـد بعـضی از باكتری ها شرايط مناسبی را مهيا نمايند.
 • گــاهی لــوازم آرايــشی در زمــان توليــد و بسته بندی دچار آلودگی می گردند. گزارشی از یک مطالعه نشان می دهد كه بيش از 28/9 درصد ريمل ها و 5/5 درصد خط چشم ها حتـی قبـل از مـصرف دارای آلـودگی بودند. گونه هـاي مختلـف باسـيلوس هـا و اسـتافيلوكوك هـای كواگولاز منفی بيشترين باكتری های جدا شـده از نمونـه هـای قبل از استفاده بودند.
 • ميكروارگانيسم های بدست آمده از خط چشم و ريمل عمدتاً باكتری هـای موجـود بـر روی پوسـت و يـا فلـور طبيعی پوست هستند.

باکتری های کشنده در محصولات آرایشی

تازه ترین تست های آزمایشگاهی نشان می دهد که باکتری های تهدید کننده زندگی انسان ها در محصولات بهداشتی یافت شده اند. این باکتری ها شامل سوش هایی از باکتری بیماری مننژیت هستند. پژوهشگران هم چنین باکتری استافیلوکوک اپیدرمیس، باکتری مقاوم به آنتی بیوتیک به همراه پروپیونه باکتریوم یکی از عوامل ایجاد کننده آکنه پوستی و انتروباکتر که می تواند عفونت های دستگاه ادراری و تنفسی را ایجاد نماید را در آزمایش انجام شده کشف کردند.
چهار محصول آرایشی تاریخ مصرف گذشته و یک محصول آرایشی قابل استفاده توسط پژوهشگران در دانشگاه متروپولیتن لندن آزمایش شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که در هر پنج مورد آزمایش، سطح غیر ایمنی از باکتری های خطرناک و کشنده دیده می شود. باکتری های یافت شده در لوازم آرایشی می تواند بیماری های مختلفی از باکتری خطرناک معده تا بیماری تهدید کننده حیات باشد. یکی از این باکتری ها انتروکوکوس فکالیس می باشد. این باکتری عامل ایجاد مننژیت است. بسیاری از کودکان زیر پنج سال را نسبت به سایر عوامل عفونی از بین می برد.

لزوم استفاده از ضدعفونی کننده صنایع آرایشی

با توجه به خطرات فوق، ضدعفونی کارخانجات آرایشی در خطوط تولید، از ایجاد آلودگی های میکروبی در آینده جلوگیری می کند. بنابراین شناخت ضدعفونی کننده صنایع آرایشی و بهداشتی امری ضروری می باشد.

ضدعفونی تجهیزات کارخانجات آرایشی-بهداشتی

خط تولید لوازم آرایشی و بهداشتی مانند بقیه صنایع تجهیزات عمده و بزرگی ندارد. بلکه ماشین آلات کوچکی دارد که با مونتاژ کردن این خرده تجهیزات با هم مقدمات کار فراهم می شود. از جمله دستگاه هایی که باید با ضدعفونی کننده صنایع آرایشی گندزدایی شوند، عبارتند از:

 • میکسر (هموژنایزر)
 • مخلوط کن برقی
 • چیلر
 • مخزن آب
 • دستگاه تیوب پرکن
 • خطوط انتقال آب
 • جعبه پمپ گردش آب

 

چرا نیاز است ابزارهای آرایشی و بهداشتی ضدعفونی شوند؟

سلامت و پاکیزگی محصولات این کارخانجات با سلامت انسان رابطه مستقیم دارد. به همین دلیل ضدعفونی تجهیزات و دستگاه هایی که در این کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرند مهم و ضروری است. ضدعفونی کننده صنایع آرایشی و بهداشتی برای از بین بردن آلودگی های موجود در این تجهیزات استفاده می شوند. خواص مورد نظر برای محلول ضدعفونی کننده صنایع آرایشی و بهداشتی به شرح زیر است:

 • در دسترس بودن
 • قابلیت استفاده در سطوح در تماس با مواد غذایی و بدون ایجاد باقی مانده مضر
 • از بین بردن انواع باکتری، قارچ، ویروس و اسپور آن ها

نحوه تمیزسازی و ضدعفونی کارخانجات آرایشی

برای مدیریت بهداشتی در کارخانه های آرایشی و رفع آلودگی های موجود در پساب صنایع آرایشی، اقدامات زیر را می توان انجام داد:

 • ضدعفونی مخازن نگهداری آب فرایند و مخازن حمل و نگهداری
 • ضدعفونی انواع رزین های مورد مصرف
 • گندزدایی و ضدعفونی سیستم COP (سطوح خارجی تجهیزات)
 • ضدعفونی سیستم CIP (سطوح داخلی تجهیزات)
 • ضدعفونی فیلترهای RO-UF-MF
 • گندزدایی سطوح میزهای کار در تماس با محصولات
 • ضدعفونی سطوح و هوای انبارها و سردخانه ها
 • ضدعفونی سالن ها و دیوارها
 • گندزدایی ظروف بسته بندی محصول نهایی
 • ضدعفونی کارکنان

کلام آخر:

آلودگی های موجود در کارخانجات آرایشی و بهداشتی، در صورت عدم کنترل، می توان موجب بروز آلودگی های میکروبی در فرآیند تولید و محصول نهایی شود. با توجه به اهمیت بالای این صنایع، استفاده از ضدعفونی کننده های سطح بالا مناسب است. اطمینان در از بین رفتن همه پاتوژن های موجود در خط تولید، از طریق استفاده از این نوع گندزداها حاصل می شود. شرکت آرال شیمی، با ارائه گندزداهای سطح بالا بر پایه پراستیک اسید، می تواند گام مهمی در جهت ضدعفونی کارخانجات آرایشی بردارد. از فوداسیب می توان بعنوان ضدعفونی کننده صنایع آرایشی و بهداشتی استفاده کرد. این محلول فودگرید است و باقی مانده مضری از خود بر جای نمی گذارد. ضمنا، بر روی انواع پاتوژن های بخش های مختلف این صنایع تاثیر گذار است.

 بروزرسانی شده در دی 1402

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • همایون حبیبی از اصفهان
  5 بهمن 1400 1:27 ب.ظ

  چقدر مطالبتون کامل و جذابه، هم در مورد عوارض آرایش کردن صحبت کردید هم اینکه در این کارخانجات چه دستگاه هایی وجود دارد و چطور ضدعفونی میشن ، واقعا عالیه ممنون

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر خیلی عالی بود خیلی راجع به این موضوع سوال توی ذهنم بود استفاده کردم ممنون

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید