شاخه شیمیایی

انواع ضدعفونی کننده صنعتی

انواع ضدعفونی کننده صنعتی

انواع ضدعفونی کننده و گندزدای صنعتی چیست ؟ خواه باکتری، ویروس یا هاگ قارچ؛ میکروارگانیسم ها دائماً ما را احاطه…

فرمالین چیست؟

فرمالین چیست؟ فرمالدئید (Formaldehyde)، گازی با بوی تند است. این ماده با فرمول شیمیایی CH2O، کوچکترین آلدهید می باشد. محلول…
بیوفیلم، بایوفیلم یا زیست لایه چیست؟

بیوفیلم چیست؟

از بیوفیلم‌ (Biofilm) چه می دانید؟ بیوفیلم، تجمعی از سلول های میکروارگانیسمی است که به یک سطح متصل و توسط…
فهرست