ضدعفونی کننده میوه و سبزی و افزایش ماندگاری با استفاده از پراکسیدین

یک ضدعفونی کننده میوه وسبزی ضمن اینکه باید عوامل آلودگی میوه ها وسبزیجات را از بین ببرد، باید توانایی افزایش ماندگاری و حفظ طراوت و تازگی میوه و سبزی را نیز داشته باشد.

استفاده از محلول هیپوکلریت کلسیم (کلر) یکی از رایج ترین روش های برای کاهش بار میکروبی میوه ها وسبزیجات به صورت سنتی بوده است. لذا اسید هیپوکلریت حاصل از کلر در مواجهه با مواد آلی سبب تشکیل ترکیبات جانبی مضر مانند گاز کلر و انواع ترکیبات سرطانزا بنام تری هالومتان (THMs) می شود. بخارات کلراین یا همان کلر سبب ایجاد حساسیت های پوستی و ایجاد مشکلات تنفسی برای کاربران می شود. برخی از تری هالومتان ها مثل کلروفرم و برومو دی کلرومتان تاثیرات کارسینوزنیک، موتاژنیک و سمیت سلولی بالایی دارند.

ضدعفونی میوه و سبزی

امروزه ارتباط مستقیم بین این ترکیبات و ایجاد سرطان مثانه و غیره اثبات شده است. ضمن اینکه استفاده از کلر در کاهش میکروارگانیسم های سطوح میوه وسبزیجات در بین ضدعفونی کننده های تخصصی و سطح بالا مانند اتان پروکسوئیک اسید (پراستیک اسید)، از کارائی کمتری برخوردار است. ایجاد مقاومت در پاتوژن ها در برابر کلر اتفاق می افتد.


بیشتر بدانید:

چگونه میوه و سبزیجات سالم داشته باشیم؟

راهنمای جامع شستشو و ضدعفونی میوه و سبزیجات

3 تا از رایج ترین ضدعفونی کننده ها


در دو دهه اخیر، آزمایشاتی در زمینه ی تاثیرات ضدباکتریایی و ضد قارچی پراستیک اسید انجام شده که منتج به اثرگذاری و توان بالای ضد میکروبی آن گردیده است.

در سال 2000 مطالعه ای روی میزان اثرگذاری پراستیک اسید بر بافت سبزیجات و میوه ها در سطح مزرعه و گلخانه انجام شد. همزمان اثرات ضد میکروبی، سازگاری با بافت گیاهی، ضدعفونی کننده میوه و سبزی و افزایش ماندگاری آن ها مورد آزمایش قرار گرفت. در این آزمایش، هیپوکلریت سدیم 15% و محلول کلر 12/5% و پراستیک اسید تولیدی شرکت اکولب انگلستان حاوی 11/2% از پراکسید هیدروژن و 15/5% پراستیک اسید بود.

نتایج:

نتایج حاصل از این آزمایشات نشان داد هیچگونه تغییری در ساختار گیاه بر اثر استفاده از انواع مواد ضدعفونی کننده میوه و سبزی ایجاد نمی شود. لیکن از روز 15 ام به بعد برای فلفل دلمه ای، پراستیک اسید کارایی ضدعفونی بالاتری نسبت به هیپوکلریت سدیم نشان داد. در روز 25ام اثر ماندگاری و حفظ بافت میوه توسط پراستیک اسید، تفاوت مثبت قابل توجهی نسبت به هیپوکلریت سدیم داشت.

نتایج حاصل مشابه نتایج بدست آمده توسط اسپاری و همکاران در سال 2001 درمورد پراکسید هیدروژن است. البته در آن مطالعه از غلظتهای بالای پراکسید هیدروژن استفاده شده بود. نتایج آزمایشات یاد شده با نتیجه آزمایشات بوکات و همکاران در سال 2004 که تاثیر پراستیک اسید بر سبزیجات مختلف را بررسی کرده بودند نیز مطابقت دارد.

آزمایش دوم نشان داد که از روز دهم به بعد از تیمار با پراستیک اسید اثرات مثبت در کاهش بار میکروبی میوه ها دارد. کاهش حالت پژمردگی و چروکیدگی و افزایش طراوت میوه ها، مقبولیت آن را برای مصرف کنندگان افزایش می دهد که با مطالعات اکیا و همکاران در سال 2008 در خصوص سمیت کمتر پراستیک اسید نسبت به هیپوکلریت سدیم مطابقت دارد.

پراکسیدین برای ضدعفونی میوه و سبزی

تاثیر پراکسیدین بر میوه و سبزی تازه 

  • پراکسیدین میوه های تازه بهترین راه برای کاهش موثر پوسیدگی میوه ها ( آلو ، شلیل ، هلو ، سیب و …) علی الخصوص مرکبات، کنترل آلودگی های قارچی و باکتریایی با محلول ضد عفونی کننده صنعتی سطح بالا ی بی خطر برای انسان و محیط زیست (EPA) است.این محلول ضدعفونی کننده سطح بالا علاوه بر مزیت های فوق قادر است آلودگی شیمیایی ناشی از سموم قارچ کش و آفت کش ها و آلودگی ناشی از فلزات سنگین سطح میوه و سبزی و صیفی و درنتیجه مخاطرات این آلودگی ها برای سلامتی انسان را تا حدود زیادی از بین ببرد.
  • پراکسیدین ضد عفونی کننده بسیار قابل اطمینان در انبار ها و سردخانه های نگهداری میوه محسوب می گردد. چراکه به صورت Fog گرم و سرد از طریق انواع فوگر، قابل تزریق به جو سالن ها است و علاوه بر انجام موثرضد عفونی جوی، کنترل اتیلن اضافی موجود در جو سالن ها را نیز می تواند به عهده بگیرد. پراکسیدین با کاهش غلظت گاز اتیلن که بیش بود آن برای سردخانه داران نا مطلوب است، کمک موثری در کاهش هزینه های انبار داری و نگهداری آنها در سردخانه ها است.

با خرید ضدعفونی های استاندارد و ارگانیک آرال شیمی، سلامت خود و دیگران را در محیط کار و منزل تامین کنید.

فهرست