نقش اسیدی فایرها در تغذیه دام و طیور

اسیدی فایرها، ساپلمنتهایی هستند که به خوراک و تغذیه دام و طیور اضافه می شوند تا pH خوراک و pH سیتوپلاسم میکروبی دستگاه گوارشی جانور را کاهش داده و از این طریق مانع رشد پاتوژن در روده انها گردد. این ممانعت سبب کاهش رقابت فلور میکروبی برای کسب مواد مغذی از میزبان شده و سبب بهبود رشد و وزن گیری جوجه ها می گردد.

اسیدی فایرها با عنوان ضدکپک هم عمل میکنند. میزان مصرف اسیدی فایرها حدود 25% جیره غذایی است . اسیدهای آلی طی بیش از 25 سال و به طور گسترده در پرورش و تغذیه دام و طیور مورد استفاده قرار گرفته است و اخیرا مصرف انها در صنعت طیور بیشتر هم شده است.

اسیدی فایر در خوراک دام و طیور
امروزه اثر غیرمیکروبی اسیدهای آلی در کنترل جمعیت پاتوژن های بخش فوقانی دستگاه گوارشی به شدت مورد توجه محققان قرار گرفته است.

اسیدهای معدنی مثل HCL و H3PO4 به رغم کاهش pH  فاقد چنین اثرات مفیدی هستند و بهترین اسیدی فایرها در دسته ی اسیدهای آلی، مثل پراستیک اسید که یک ضد عفونی کننده سطح بالا هم هست، قرار دارند.


پیشنهاد میکنیم قبل از ادامه مطلب، مقالات مرتبط زیر را مطالعه نمایید:

شرایط شیردوشی دام

تلقیح مصنوعی گاو

پراکسیدین دامداری ها

بررسی جامع چرخه بهداشت دام و دامداری


ساختار شیمیایی اسیدی فایرها

اسیدی فایرها در واقع اسید آلی کربوکسیلیک هستند که دارای عامل-COOH می باشند. اسیدهای آلی با زنجیره کوتاه بین1تا 7 کربن مثل پراستیک و استیک اسید دارای خاصیت  ضدمیکروبی مناسب تری هستند. همچنین این اسیدهای دارای عامل هیدروکسیل –OH نیز می باشند که در تغذیه دام و طیور نیز کاربرد دارند.

عملکرد اسیدی فایرها در تغذیه دام و طیور

عملکرد اسیدهای آلی در سیستم های گوارشی دام و طیور :

  1. کمک به حفظ pH مطلوب در معده و تصحیح عملکرد انزیم های پروتئولیتیک
  2. افزایش هضم پروتئین در معده
  3. مصرف خوراکی
  4. ممانعت از رشد باکتری های بیماریزا( پاتوزن ها)
  5. بهبود هضم پروتئیین و تولید انرژی بیشتر یا کاهش رقابت پاتوژن ها با فلور معده میزبان و کاهش اتلاف نیتروژن اندوژنوسی
  6. کاهش شیوع عفونت های تحت کلینیکی و ترشح بیشتر پادتن ها
  7. کاهش تولید آمونیاک و سایر متابولیت های میکروب کاهنده رشد
  8. افزایش ترشحات پانکراسی و اثرات تروپیک روی مخاط دستگاه گوارشی

کلام آخر:

 پراستیک اسید با فرمول شیمیایی C2H4O3 که در مجتمع آرال شیمی با نام تجاری پراکسیدین ( یک ضد عفونی کننده صنعتی Hi Level ) تولید می شود، هم جز اسیدی فایرها با مزیت های فوق الذکر و قابل استفاده در تغذیه دام و طیور است و هم یک ضدعفونی کننده صنعتی سطح بالا ی ارگانیک. به همین دلیل است که یکی از بهترین انتخاب ها در این صنعت محسوب می گردد.

با خرید ضدعفونی های استاندارد و ارگانیک آرال شیمی، سلامت خود و دیگران را در محیط کار و منزل تامین کنید.

فهرست