نقش اسیدی فایرها در تغذیه دام و طیور

اسیدی فایرها، ساپلمنتهایی هستند که به خوراک و تغذیه دام و طیور اضافه می شوند تا pH خوراک و pH سیتوپلاسم میکروبی دستگاه گوارشی جانور را کاهش داده و از این طریق مانع رشد پاتوژن در روده انها گردد. این ممانعت سبب کاهش رقابت فلور میکروبی برای کسب مواد مغذی از میزبان شده و سبب بهبود رشد و وزن گیری جوجه ها می گردد.

اسیدی فایرها با عنوان ضدکپک هم عمل میکنند. میزان مصرف اسیدی فایرها حدود 25% جیره غذایی است . اسیدهای آلی طی بیش از 25 سال و به طور گسترده در پرورش و تغذیه دام و طیور مورد استفاده قرار گرفته است و اخیرا مصرف انها در صنعت طیور بیشتر هم شده است.

اسیدی فایر در خوراک دام و طیور
امروزه اثر غیرمیکروبی اسیدهای آلی در کنترل جمعیت پاتوژن های بخش فوقانی دستگاه گوارشی به شدت مورد توجه محققان قرار گرفته است.

اسیدهای معدنی مثل HCL و H3PO4 به رغم کاهش pH  فاقد چنین اثرات مفیدی هستند و بهترین اسیدی فایرها در دسته ی اسیدهای آلی، مثل پراستیک اسید که یک ضد عفونی کننده سطح بالا هم هست، قرار دارند.


پیشنهاد میکنیم قبل از ادامه مطلب، مقالات مرتبط زیر را مطالعه نمایید:

شرایط شیردوشی دام

اسید آمینه برای اسب

پراکسیدین دامداری ها

نقش اسیدهای آمینه در تغذیه طیور


ساختار شیمیایی اسیدی فایرها

اسیدی فایرها در واقع اسید آلی کربوکسیلیک هستند که دارای عامل-COOH می باشند. اسیدهای آلی با زنجیره کوتاه بین1تا 7 کربن مثل پراستیک و استیک اسید دارای خاصیت  ضدمیکروبی مناسب تری هستند. همچنین این اسیدهای دارای عامل هیدروکسیل –OH نیز می باشند که در تغذیه دام و طیور نیز کاربرد دارند.

عملکرد اسیدی فایرها در تغذیه دام و طیور

عملکرد اسیدهای آلی در سیستم های گوارشی دام و طیور :

  1. کمک به حفظ pH مطلوب در معده و تصحیح عملکرد انزیم های پروتئولیتیک
  2. افزایش هضم پروتئین در معده
  3. مصرف خوراکی
  4. ممانعت از رشد باکتری های بیماریزا( پاتوزن ها)
  5. بهبود هضم پروتئیین و تولید انرژی بیشتر یا کاهش رقابت پاتوژن ها با فلور معده میزبان و کاهش اتلاف نیتروژن اندوژنوسی
  6. کاهش شیوع عفونت های تحت کلینیکی و ترشح بیشتر پادتن ها
  7. کاهش تولید آمونیاک و سایر متابولیت های میکروب کاهنده رشد
  8. افزایش ترشحات پانکراسی و اثرات تروپیک روی مخاط دستگاه گوارشی

کلام آخر:

 پراستیک اسید با فرمول شیمیایی C2H4O3 که در مجتمع آرال شیمی با نام تجاری پراکسیدین ( یک ضد عفونی کننده صنعتی Hi Level ) تولید می شود، هم جز اسیدی فایرها با مزیت های فوق الذکر و قابل استفاده در تغذیه دام و طیور است و هم یک ضدعفونی کننده صنعتی سطح بالا ی ارگانیک. به همین دلیل است که یکی از بهترین انتخاب ها در این صنعت محسوب می گردد.

با خرید ضدعفونی های استاندارد و ارگانیک آرال شیمی، سلامت خود و دیگران را در محیط کار و منزل تامین کنید.

فهرست