شاخه دام، طیور و کشاورزی

شرایط شیردوشی دام و بیماری ورم پستان گاو

شرایط شیردوشی دام

اصول صحیح شیردوشی دام شیردوشی دام، یکی از مهم ترین کارهای روتین دامداران محسوب می شود و بیشترین تعامل مستقیم…
نقش عنصر روی در گیاهان

نقش عنصر روی در گیاهان

نقش عنصر روی در گیاهان روی در گیاهان نقش تغذیه ای بسیار قدرتمندی ایفا می کند. خواص کود روی در…
تلقیح مصنوعی گاو

تلقیح مصنوعی گاو

تلقیح مصنوعی گاو از مهمترین مزایای روشهای تلقیح مصنوعی گاو این است که مانع انتقال بیماری گاو نر، به گاو…
سیستم گلخانه های هیدروپونیک

گلخانه های هیدروپونیک

کاربردها و فواید گلخانه‌های هیدروپونیک سیستم گلخانه های هیدروپونیک، در ابتدایی ترین تعریف آن، روشی تولیدی است که گیاهان در…