کاربرد پراکسیدین (اکسیدین) در صنایع لبنی و غذایی

به جرات میتوان گفت که شیر و محصولات لبنی یکی از حساس ترین مواد غذایی هستند که بسیار سریع و راحت به عوامل میکروبی بیماریزا و بسیار خطرناکی آلوده می شوند. به منظور جلوگیری از چنین خساراتی، راهکارهای بسیار ایمن و کارآمد وجود دارد. بهترین راه کار برای جلوگیری از آلوده شدن محصولات لبنی، پیشگیری است. در حقیقت، ارزانترین و مطمئن ترین راه، استفاده از یک محصول ضدعفونی کننده سطح بالا با عملکردی مطمئن و تایید شده توسط مراجع قانونی جهت ضد عفونی پیشگیرانه است. پراکسیدین صنایع لبنی یکی از آن ها است که در ادامه به معرفی کاربرد آن می پردازیم.

ضدعفونی کننده پراکسیدین صنایع لبنی

حتماً مطالعه کنید: ضدعفونی کننده های رایج در صنایع غذایی و لبنی

فوداسیب ویژه صنایع لبنی یک محصول ضدعفونی کننده سطح بالا بر پایه پراستیک اسید، هیدروژن پراکسید و اسید استیک است که فعالیتی وسیع الطیف در برابر انواع پاتوژنهای موجود در واحدهای تولیدات لبنی دارد که در نهایت، حفظ رنگ، طعم، بو ، بافت و ارزش غذایی محصولات نهایی را به دنبال خواهد داشت.

موارد استفاده از پراکسیدین صنایع لبنی در موارد مربوطه :

 •  ضدعفونی مخازن نگهداری آب فرایند و حمل و نگهداری شیر
 • ضدعفونی خطوط انتقال آب، شیر و محصول و زدودن موثر بیوفیلم (BIOFILM) تشکیل شده در خم لوله های انتقال و پشت والوها
 • ضدعفونی انواع فیلترهای UF و RO
 • ضد عفونی انواع رزینهای مورد مصرف در صنایع غذایی
 • ضدعفونی سطوح خارجی تجهیزات (COP)
 • ضدعفونی سطوح داخلی تجهیزات (CIP)
 • ضدعفونی سطوح میزهای کار، زمین و دیوارها
 • گندزدایی سطوح و فضای انبارها و سردخانه ها به صورت اسفنج کشی و اسپری و حتی (مه پاش گرم و سرد)
 • ضدعفونی ظروف بسته بندی محصول نهایی
 • صرفه جویی بسیار در مصرف آب به دلیل عدم نیاز به آبکشی چند باره برای زدودن باقیمانده ماده و در نتیجه کاهش تولید فاضلاب
 • حذف اسید نیتریک و درنتیجه حذف نگرانی ناشی از خوردگی انواع اسید ها
 • استفاده موثر از پساب سیستم CIP برای ضدعفونی ابنیه و حتی ضدعفونی فاضلاب (جایگزین کلر)
 • جایگزینی مناسب و چندبرابر قوی تر از محلول کلر یا گاز کلر و عدم ایجاد مقاوت در پاتوژنها در ضدعفونی پساب صنایع غذایی
 • امکان انجام عملیات ضدعفونی به صورت فوگ سرد یا فوگ گرم (بسته به ضرورت)در فضای محل بسته بندی و اتاق های تمیز (Clean Rooms) و در مواردی که محلول پاشی امکان ندارد.