کاربرد پراکسیدین در صنایع قند و شکر

به واسطه وجود بار آلودگی میکروبی زیاد چغندر قند و نیشکر مورد استفاده در شربت قند و صنایع قند و شکر، سالیان زیادی است که در این صنایع از فرمالین و حتی کلر(محلول هیپوکلریت کلسیم) استفاده می شود تا به نحوی بار میکروبی موجود در شربت قند را کنترل کنند. به سبب سمیت بالا و سرطانزایی شدید فرمالین، سلامت مصرف کنندگان محصولات صنایع قند و همچنین پرسنل تولید در این واحدهای صنعتی همواره در معرض خطرات ناشی از فرمالین بوده و هست. استفاده از کلر هم سبب ایجاد رنگ زردتیره و طعم نامطبوع در فراورده نهایی، ایجاد رسوب معدنی در ماشین های تولید می شود و مخاطرات تنفسی برای کاربران بوجود می آورد. در اینجا به معرفی پراکسیدین صنایع قند و شکر فاقد مضرات فرمالین و ترکیبات فنله و کلره بوده و بخوبی قادر به کنترل (و حتی حذف کامل) رشد میکروب ها و قارچ های فعال در شربت قند است.

صنایع قند و شکر- شربت قند

جایگزینی فرمالین و کلر با یک ضدعفونی سطح بالا و بی خطر که مورد تایید سازمان غذا و داروی ایران، سازمان جهانی FDA و EPA هم می باشد، در ایران نیز مقدور است.

محصول پراکسیدین فوداسیب صنایع قند و شکر ، یک محصول ضدعفونی کننده صنعتی سطح بالا و کاملا ارگانیک بر پایه پراستیک اسید 15 درصد و هیدروژن پراکسید است که فرمولاسیون آن بطور اختصاصی برای استفاده در صنعت قند طراحی شده است. به نحوی که ضمن ضدعفونی موثر شربت قند در دیفوزیون بدون داشتن هرگونه باقیمانده شیمیایی مضرو بدون تجزیه ساکاروز، در سفیدکنندگی شربت هم موثر است. تردی که استفاده از این محلول ضدعفونی کننده صنعتی سطح بالا (پراکسیدین) در خلال های چغندر قند ایجاد می کند، راندمان استحصال شربت قند را نیز افزایش خواهد داد. ضمن اینکه می تواند در هیدرولیز فیبر موجود در باگاس تولیدی ناشی (که بعدا می تواند در صنایع ساخت کاغذ یا خوراک دام به کار رود) از استحصال قند از نیشکر و سفیدی رنگ آن یعنی افزایش کیفیت باگاس تولیدی نیز موثر باشد.

موارد استفاده از اکسیدین ویژه صنایع قند و شکر:

  • ضدعفونی اولیه سطح چغندرقند در مزرعه یا در محلهای دپوی آن در کارخانه
  • استفاده مستقیم در شربت قند
  • ضدعفونی موثر دیفوزیون
  • کاهش تیرگی و کدورت رنگ شربت قند
  • ضدعفونی خطوط لوله  انتقال آب فرایند
  • ضدعفونی رزین های رنگبر و سختی گیر مورد استفاده در این صنعت
  • ضدعفونی سطوح داخلی و خارجی تجهیزات
  • ضدعفونی موثر پساب کارخانه قند بدون ایجاد هیچ گونه آلودگی در محیط زیست