کاربرد پراکسیدین در سورتینگ میوه های تازه

بررسی خسارات وارد شده به باغداران و صاحبان صنایع بسته بندی محصولات باغی (سورتینگ داران)، حاکی از اتلاف حدود 35% از کل تولید در اثر ابتلا به پوسیدگی سبز، آبی و قهوه ای مرکبات و انواع پوسیدگی های دیگر در سایر میوه جات از زمان برداشت تا انبارداری و مصرف است. استفاده از قارچ کش ها در این زمینه، ضمن عدم کارایی مناسب، هزینه های زیاد و ایجاد آلودگی شیمیایی، تاثیر به سزایی نداشته است. پراکسیدین(اکسیدین) میوه های تازه یک محصول ضدعفونی کننده صنعتی سریع الاثر بر پایه پراستیک اسید است که طی فرایندی کاملا دقیق و مطمئن تولید شده است.

بهترین راه برای کاهش موثر پوسیدگی میوه ها (آلو، شلیل، هلو، سیب و …) علی الخصوص مرکبات، کنترل آلودگی های قارچی و باکتریایی با محلول ضدعفونی کننده بی خطر برای انسان و محیط زیست است.  استفاده از پراکسیدین با دز مصرفی مناسب، آلودگی های باکتریایی، قارچی، کپک و … روی سطح میوه ها را به حداقل رسانیده و مدت زمان نگهداری محصولات باغی را همزمان با حفظ کیفیت مطلوب، بطور چشمگیری افزایش می دهد.

سورتینگ میوه های تازه

این ضدعفونی کننده صنعتی سطح بالا، باقیمانده مضری از خود برجا نمی گذارد، اثر سوء برارزش غذایی و کیفیت میوه ها ندارد. ضمن اینکه برای کاربران و محیط زیست نیز کاملا بی خطر و ایمن است و به همین دلیل استانداردهای سخت گیرانه سازمان غذا و داروی ایران را به راحتی گذرانده است و نشان سیب سبز سلامت را دریافت کرده است.

موارد استفاده از پراکسیدین در سورتینگ میوه های تازه:

  • ضدعفونی سطح میوه ها در فرایند شستشو علیه آلودگی قارچی پنیسیلیومی مسبب تولید کپک های سبز و آبی و انتقال آن
  • استفاده در واحدهای سورتینگ میوه به منظور افزایش عمر انبارداری میوه همزمان با رنگ و واکس زنی
  • گندزدایی تجهیزات و ماشی آلات سورتینگ علی الخصوص لابلای برس ها ، سطح زمین، دیوارها
  • ضدعفونی ابنیه و فضای سردخانه ها (مه پاشی گرم و یا سرد) علیه آلودگیهای ثانویه
  • کنترل میزان اتیلن تولیدی میوه ها در فضای سالن سردخانه و انبار که یک عامل زودرسی میوه جات محسوب می شود
  • ضدعفونی مخازن نگه داری و خطوط  انتقال آب
  • قابل اختلاط با اغلب رنگ ها و واکسهای رایج در این صنعت
  • ضدعفونی علیه شانکر مرکبات

در همین رابطه بخوانید :

  • ضدعفونی کننده میوه و سبزی و تاثیر در ماندگاری محصولات: یک ضدعفونی کننده موثر برای میوه ها وسبزیجات ضمن اینکه می بایست عوامل آلودگی میوه ها و سبزیجات را از بین ببرد، باید توانایی افزایش ماندگاری و حفظ طراوت و تازگی میوه و سبزی را نیز داشته باشد.

 

فهرست