دام و حیوانات خانگی

ضدعفونی زخم دام

ضدعفونی کردن زخم های دامی

ضدعفونی کردن زخم های دامی  میکروارگانیسم ها به طرق مختلف وارد زخم های دامی می شوند. آنها از طریق تماس…
شرایط شیردوشی دام و بیماری ورم پستان گاو

شرایط شیردوشی دام

شیردوشی دام شیردوشی شرایط خاص خود را دارد و دستگاه هایی که در این راستا استفاده می شوند نیز انواع…
فهرست