کاربرد قارچکش اگروسیب در گلخانه ها

با توجه به توسعه گسترده کشت گلخانه ای و سرمایه گذاری های بسیار بزرگ در این زمینه، حجم محصولات تولیدشده در این بخش افزایش قابل توجه ای داشته است. رعایت اصول بهداشتی استفاده از محصولات گندزدا و ضدعفونی کننده های سطح بالای صنعتی تایید شده توسط مراجع ذیصلاح باعث جلوگیری از هدر رفتن محصولات و حفظ ازرش غذایی محصولات می شود. اگروسیب گلخانه ها یک محصول ضدعفونی کننده صنعتی سطح بالا و بسیار قدرتمند است که بر پایه پراستیک اسید و هیدروژن پراکسید، اختصاصا برای استفاده در گلخانه ها فرموله شده است. این محصول قادر است تا طیف گسترده ای از انواع باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، مخمرها، کپک ها و حتی نماتدها را بطورکامل از بین ببرد. اثرگذاری سریع و بسیار متنوع این محصول سبب شده است تا نیازی به استفاده از چند محصول قارچ کش، ضدعفونی کننده و… به طور همزمان وجود نداشته باشد.

بهترین زمان برای قارچکشی گلخانه ها

برای جلوگیری از شیوع گونه های بیماریزا و کنترل بیماری های گیاهی، آفات گیاهی و فرایند سالم سازی محیط گلخانه شایسته و بایسته است که ضدعفونی گلخانه و منصوبات آن پس از اتمام هردوره کشت شروع، و تا پایان مرحله برداشت ادامه یابد. با توجه به تنوع و گوناگونی عوامل بیماری زای محتمل در گلخانه ها، ناگزیر باید از ترکیبات ضدعفونی کننده، قارچ کش، حشره کش ها و یا ترکیبی از آنها استفاده شود.

اگروسیب گلخانه، یک ضدعفونی کننده گلخانه قوی است.

موارد استفاده از اگروسیب گلخانه ها

از اگروسیب کشاورزی در قارچکشی، ضدعفونی و گندزدایی در بخش های زیر می توان بهره جست:

 •  ضدعفونی فضای گلخانه ها بصورت مه پاشی گرم و سرد
 • ضدعفونی سطح، کف زمین، دیوارها و سقف بصورت مه پاشی سرد یا گرم
 • ضدعفونی مخازن آب، لوله های انتقال و تجهیزات مرتبط با تولید و انتقال آب
 • ضدعفونی آب آبیاری
 • ضدعفونی ابزار، لوازم و تجهیزات کشاورزی به عنوان مثال ضد عفونی موثر گلدان های کاشت درگلخانه ها بدون نیاز به عملیات پرزحمت و پرهزینه تهیه آب جوش و جوشاندن آنها
 • ضدعفونی بستر کاشت مثل کوکوپیت و پرلیت مصرف شده برای دو یا چند بار دیگر
 • ضدعفونی بذرها
 • ترغیب به جوانه زنی سریع تر و قوی تر بذرها
 • ضد عفونی ریشه نشاء ها قبل از کاشت
 • ضد عفونی نشاء در حین پرورش به صورت محلول پاشی بر روی برگ
 • ضدعفونی بوته ها و میوه ها در حین پرورش و در حین برداشت به دلیل نداشتن دوره کارنس و کاملا بهداشتی علیه سفیدک دورغی و حقیقی و بسیاری قارچهای دیگر
 • ضد عفونی خاک علیه انواع نماتد
 • افزایش اکسیژن محلول درآب آبیاری
 • افزایش اکسیژن مخلوط در خاک

کلام آخر

اگروسیب تولیدی صنایع آرال شیمی ضمن ایجاد محیطی بهداشتی و عاری از اغلب پاتوژن های گیاهی، با تولید و افزایش اکسیژن محلول در آب آبیاری گلخانه و خاک گلخانه موجبات تغذیه و رشد بسیار بیشتر توده ریشه گیاهان را فراهم می کند و از این طریق همانند یک کود و مکمل غذایی عمل می کند. این خاصیت درنهایت موجب افزایش عملکرد درواحد سطح و تولید محصولات ارگانیک خواهد بود. اگروسیب گلخانه ها هیچ باقیمانده سمی از خود بجا نمی گذارد و تنها ضدعفونی کننده ای است که برای تولید محصولات ارگانیک قابل استفاده است.