ضدعفونی دست، هوا و سطوح

اکسیدین برپایه پراستیک اسید تولید می شود. این محلول که ضدعفونی کننده سطح بالا است به منظور از بین بردن انواع باکتری، ویروس و قارچ ها مورد استفاده قرار می گیرد. کرونا ویروس که امروزه در اکثر کشورها شیوع پیدا کرده است توسط این ماده از بین می رود. در زیر دستورالعمل استفاده از اکسیدین را مشاهده می فرمایید.

 

دستورالعمل1

فهرست