ضدعفونی دست، هوا و سطوح

پراکسیدین(اکسیدین)، برپایه پراستیک اسید تولید می شود. این محلول که ضدعفونی کننده سطح بالا است به منظور از بین بردن انواع باکتری، ویروس و قارچ ها مورد استفاده قرار می گیرد. کرونا ویروس که امروزه در اکثر کشورها شیوع پیدا کرده است توسط این ماده از بین می رود. در زیر دستورالعمل استفاده از پراکسیدین را مشاهده می فرمایید.


بیشتر بدانیم:

پراکسیدین صنایع غذایی و لبنی

پراکسیدین صنایع پروتئینی

رنگ زدایی فاضلاب نساجی با استفاده از پراکسیدین


دستورالعمل استفاده از پراکسیدین

ضدعفونی میوه و سبزی

فهرست