ضدعفونی سطوحضدعفونی سطوح

سطوح مختلف مکان رشد و انتقال انواع آلودگی ها هستند. باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها روی سطوح قرار می گیرند و باعث انتقال بیماری می شوند. بنابراین از بین بردن بیوفیلم و رسوبات از روی سطوح باعث کاهش انتقال بیماری می شود. ضدعفونی سطوح در هتل ها، رستوران ها، قنادی ها، کارخانه های صنایع غذایی، سیستم های انتقال آب و … ضروری است.

4 ویژگی های ضدعفونی کننده سطوح

  1. از بین بردن انواع باکتری، ویروس، قارچ، کپک، مخمر و بیوفیلم
  2. زمان تماس پایین
  3. کاهش رسوبات از روی سطح
  4. باقی مانده مضر نداشته باشند.

سطوح در تماس با مواد غذایی علاوه بر مشخصات ذکر شده در بالا باید فودگرید نیز باشد. ضدعفونی سطوح در تماس با مواد غذایی به دلیل احتمال ورود ماده ضدعفونی کننده به غذا و درنتیجه به ذنجیره غذایی انسان از اهمیت بسزایی برخوردا می باشد.

ضدعفونی دست

انتقال عفونت در جامعه از طریق دست بسیار شایع است. باتوجه به اهمیت بهداشت دست ها در کنترل عفونتها نیاز به ضدعفونی کننده دست را بیشتر می کند. همانطور که بیان شد دستها نقش مهمی در انتقال عفونتها دارند. مراکز بهداشتی-درمانی، مراکز صنعتی مانند صنایع تولید غذا و همچنین در جامعه ایفا می کند.

شستشوی دست با صابون سبب کاهش آلودگی های ظاهری دست می شود. این مواد به منظور جلوگیری از انتقال عفونت ها و بسیاری از بیماری ها قابل اطمینان نیستند. ویروس کرونا که امروزه شیوع پیدا کرده است زمانی پخش می شود بزاق و قطرات آلوده به ویروس از طریق چشم ها، بینی و یا گلو وارد بدن شود. بنابراین آلودگی دست عامل انتقال این وروس می باشد. شستشو و ضدعفونی دست به منظور جلوگیری از شیوع کروناویروس ضروری است.

ضدعفونی کننده های دست

ضدعفونی از طریق محلول ها و ژل های ضدعفونی دست انجام می شود. بهترین روش ضدعفونی دست به این صورت می باشد که ابتدا دست را با صابون شسته و سپس از محلول ضدعفونی کننده استفاده شود.

محلول و ژل های ضدعفونی دست باید توان از بین بردن میکروب، ویروس، باکتری را در کمترین زمان داشته باشد.

همانطور که در بالا اشاره شد ضدعفونی سطوح و همچنین ضدعفونی دست به منظور کاهش انتقال آلودگی و بیماری بسیار ضروری است. آرال شیمی تولید کننده محلول های ضدعفونی کننده برپایه پراستیک اسید می باشد. اکسیدین فوداسیب به منظور ضدعفونی سطوح درتماس با مواد غذایی، هوا، دست و میوه و سبزی و  سرفوسیب به منظور ضدعفونی انواع سطوح مورد استفاده قرار می گیرد.

خانواده اکسیدین در ضدعفونی دست و ضدعفونی سطوح
با خرید ضدعفونی کننده های استاندارد و ارگانیک آرال شیمی، سلامت خود و دیگران را در محیط کار و منزل تامین کنید.

فهرست