کنترل باکتریوفاژها در صنایع لبنی

خطرات ناشی از باکتریوفاژها یکی از انواع آلودگیهای شایع در صنایع لبنی و تولید محصولات لبنی است . لذا انتخاب ضدعفونی کننده ای مناسب ( سطح بالا )با توجه به میزان و نوع  آلودگی ،سازگاری آن با تجهیزات تولید به لحاظ عدم ایجاد خوردگی، دمای بهینه و بخصوص زمان اثر آن علیه باکتریو فاژها ، بسیار با اهمیت است .

ضد عفونی کننده های پرکاربرد قدیمی تر مانند فرمالین و پراکسید هیدروژن و ترکیبات آمونیم چهار تایی معمولا زمان اثر حداقل 10 دقیقه ای نیاز دارند .درصورتیکه این زمان اثر زمان زیادی در این صنعت محسوب می شود . به همین دلایل ضد عفونی کننده های بر پایه پراستیک اسید که در رده بندی جهانی ضد عفونی کننده ها در رده ضد عفونی کننده های صنعتی سطح بالا قرار می گیرند مناسب ترین انتخاب جهت کنترل آلودگی های ناشی از باکتریوفاژها ی لاکتوکوک محسوب می شوند و توسط سازمانهای بین المللی ناظر بر بهداشت محصولات لبنی مثل  FDA توصیه شده اند .

البته کنترل آلودگی ویروسی ناشی از باکتریوفاژها و موفقیت در این مهم احتیاج به رعایت مدیریت جامع بهداشتی دارد . لیکن استفاده از ضدعفونی کننده سطح بالایی همچون اکسیدین تولیدی مجموعه صنعتی آرال شیمی که یک ضد عفونی کننده صنعتی سطح بالا محسوب می شود ( وسیع الطیف ) در گستره باکتری کشی و ویروس کشی و کنترل اسپورقارچها و باکتری ها و از طرفی مسایل ایمنی زیستی  ، تا حدود زیادی  رافع نگرانیهای فوق الذکراست .

با خرید ضدعفونی های استاندارد و ارگانیک آرال شیمی، سلامت خود و دیگران را در محیط کار و منزل تامین کنید.

فهرست