باکتریوفاژ چیست؟

باکتریوفاژ یا همان باکتری خوارها در واقع ویروس هایی هستند که به باکتری حمله می کنند و آن ها را آلوده کرده و از بین می برند.

انواع مختلفی از باکتریوفاژها وجود دارد که به گونه های خاصی از باکتری ها تمایل دارند و فقط میزبان باکتریایی خاصی را آلوده می کنند، فاژها هم مانند سایر ویروس ها اسیدنوکلئیک درونی دارند که مبنای طبقه بندی آن ها قرار می گیرد.

باکتریوفاژ


برای مطالعه بیشتر بخوانید:

پراکسیدین صنایع لبنی و غذایی

انواع میکروب، عوامل بیماری زا و پاتوژن

ضدعفونی کننده در صنایع غذایی

ضدعفونی کننده های رایج در صنایع غذایی و لبنی وآشنایی با عملکرد آنها


انواع باکتریوفاژ:

 

امروزه باکتریوفاژ برا مبنای نوع جنس یعنی نوع اسید نوکلئیک آن ها و ظاهرشان دسته بندی می شوند.

براساس ساختار به سه شکل:

  • بیست وجهی مانند MS2
  • مارپیچی یا رشته ای مانند M13
  • فاژهای دارای سر و دم مانند T4و λ

کنترل باکتریوفاژها در صنایع لبنی

ضدعفونی کننده های موثر بر باکتریوفاژ:

خطرات ناشی از باکتریوفاژها یکی از انواع آلودگیهای شایع در صنایع لبنی و تولید محصولات لبنی است. لذا انتخاب ضدعفونی کننده ای مناسب ( سطح بالا )با توجه به میزان و نوع  آلودگی ،سازگاری آن با تجهیزات تولید به لحاظ عدم ایجاد خوردگی، دمای بهینه و بخصوص زمان اثر آن علیه باکتریوفاژها، بسیار با اهمیت است.

ضدعفونی کننده های پرکاربرد قدیمی تر مانند فرمالین و پراکسید هیدروژن و ترکیبات آمونیم چهار تایی معمولا زمان اثر حداقل 10 دقیقه ای نیاز دارند .درصورتیکه این زمان اثر زمان زیادی در این صنعت محسوب می شود . به همین دلایل ضد عفونی کننده های بر پایه پراستیک اسید که در رده بندی جهانی ضد عفونی کننده ها در رده ضد عفونی کننده های صنعتی سطح بالا قرار می گیرند مناسب ترین انتخاب جهت کنترل آلودگی های ناشی از باکتریوفاژها ی لاکتوکوک محسوب می شوند و توسط سازمانهای بین المللی ناظر بر بهداشت محصولات لبنی مثل  FDA توصیه شده اند.

البته کنترل آلودگی ویروسی ناشی از باکتریوفاژها و موفقیت در این مهم احتیاج به رعایت مدیریت جامع بهداشتی دارد. استفاده از ضدعفونی کننده سطح بالایی همچون پراکسیدین تولیدی مجموعه صنعتی آرال شیمی که یک ضدعفونی کننده صنعتی سطح بالا محسوب می شود، در زمینه ی باکتری کشی و ویروس کشی و کنترل اسپورقارچ ها و باکتری ها و از طرفی مسایل ایمنی زیستی، تا حدود زیادی نگرانی ها را برطرف می کند.

با خرید ضدعفونی های استاندارد و ارگانیک آرال شیمی، سلامت خود و دیگران را در محیط کار و منزل تامین کنید.

فهرست