کاربرد پراکسیدین فارم طیور

سالن های پرورش طیور و ماکیان هدفی بسیار جذاب برای انواع باکتری ها، ویروس ها، کپک ها، و سایر گونه های پاتوژن های بیماری زا هستند. رشد و شیوع این عوامل در فارم ها نه تنها باعث بروز خسارات مالی فراوان به پرورش دهندگان طیور می شود، حتی ممکن است تلفات جانی و بحران های انسانی را به همراه داشته باشد. صنایع آرال شیمی با ارائه محصول پراکسیدین فارم طیور بعنوان یک ضدعفونی کننده سطح بالا به کمک پرورش دهندگان مرغ آمده که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

باید به این نکته توجه داشت که زنجیره تولید محصولات خوراکی و غیرخوراکی مرتبط با طیور، از همین فارم ها آغاز می شوند و در صورت عدم رعایت اصول پیشگیری، شیوع و گسترش عوامل خطرناکی مانند SALMONELLA و CAMPYLO BACTER که عامل بسیاری از مسمومیت های غذایی هستند، از اولین حلقه زنجیره تولید آغاز خواهد شد. بهترین، اصولی ترین، ارزانترین و موثرترین راه برای پیشگیری از بروز چنین آلودگی هایی، کنترل های ایمنی زیستی و ممانعت از رشد چنین پاتوژن هایی در سالن های پرورش است. پراکسیدین فارم های پرورش طیور، یک محصول ضدعفونی کننده صنعتی سطح بالا و بسیار قدرتمند بر پایه پراستیک اسید و هیدروژن پراکسید است که اثرات میکروب کشی قابل توجهی در مقابل طیف گسترده ای از عوامل بیماریزای اختصاصی در صنایع پرورش طیور و ماکیان دارد.

پراکسیدین فارم طیور ضدعفونی کننده ارگانیک

این ضد عفونی کننده سطح بالا بطور اختصاصی جهت پیاده سازی فرآیندهای ایمنی زیستی در فارم ها و مزارع پرورش ماکیان فرموله شده است و استفاده از آن در فرایند ضدعفونی در این صنایع، افزایش چشم گیر سطح تولیدات طیور و در نهایت سوددهی بیشتر را به همراه خواهد داشت.

موارد استفاده از پراکسیدین فارم های پرورش طیور

 • ضدعفونی فضای ستان ها در حضور جوجه
 • ضدعفونی اولیه کف، فضا و دیوارهای سالن در غیاب جوجه
 • ضدعفونی خوراک با رقیق سازی های توصیه شده
 • ضدعفونی آب مورد استفاده در خوراک
 • ضدعفونی لاشه گوشت مرغ در کشتارگاه
 • سبدهای حمل لاشه ها
 • کانتینرهای حمل
 • ضدعفونی مخازن نگه داری و خطوط انتقال آب
 • ضدعفونی تجهیزات و لوازم در فارم ها و کشتارگاه ها
 • ضدعفونی سطوح در کشتارگاه ها
 • ضدعفونی سیستم های چیلر
 • ضدعفونی حوضچه ورودی
 • به زبان تخصصی تر و در یک نگاه می توان گفت که این محلول ضدعفونی کننده سطح بالا یک محلول سه کاره است. چراکه از بین برنده موثر و کارآمد بیوفیلم و ضدعفونی کننده و یک  اسیدی فایر مناسب است.