تصفیه و گندزدایی آب و فاضلاب

حدود دو هزار سال قبل تصفیه و ضدعفونی آب شامل جوشاندن و صاف کردن آن می شد. با گذشت زمان ته نشین سازی و فیلتراسیون نیز به روش های تصفیه آب اضافه شد. با افزایش جمعیت و همچنین آلودگی منابع آب به مرور زمان گندزدایی آب و فاضلاب اهمیت بیشتری پیدا کرد. بنابراین حفظ کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب از جمله مسائل مهم روز می باشند.

ویژگی های آب های سطحی عبارتند از:

1-زلال نیستند

2- pH این آب ها، حدود 8-7 می باشد.

3- مواد آلی موجود در این آب ها در نقاط مختلف فرق می کند ممکن است حاوی دترجنت ها، نفت و روغن و فلزات سنگین باشند

4- معمولا آلوده به میکروارگانیسم ها هستند.

5- مقدار آمونیاک، فنل و نیترات این آب ها ممکن است زیاد باشد

6- اگر آب های سطحی از آب های کشاورزی ناشی شوند معمولا دارای نیترات و فسفات قابل توجهی هستند، به ویژه در مناطقی که از کودهای شیمیایی استفاده می شود.


بیشتر بدانیم:

آب سالم و تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب صنایع و کارخانجات، چالش ها و راهکارها

حذف فلزات سنگین ازآب و فاضلاب

آب سالم و تصفیه فاضلاب


امروزه دستگاه های مختلف تصفیه آب در منازل و مراکز اداری و … استفاده می شوند. این دستگاه ها روش مناسبی برای افزایش سطح کیفیت آب آشامیدنی هستند. بعضی از آلودگی ها با چشم مشاهده نمی شوند. دستگاه های تصفیه آب برای کاهش این آلودگی ها (نیترات، فلزات سنگین، کلر، سختی آب و …) مناسب هستند.

فیلترهای مختلفی که در این دستگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

  1. فیلترهای الیافی 5 میکرون
  2. فیلترهای کربن فعال
  3. فیلترهای 1 میکرون
  4. فیلترهای اسمزمعکوس
  5. فیلتر پس کربن
  6. فیلترهای حاوی سنگ های معدنی

ضدعفونی آب

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا این دستگاه ها همه آلودگی های موجود در آب را از بین می برند؟ روش مناسب جهت کاهش آلودگی و ضدعفونی آب و جرم روی فیلترها چیست؟

فیلتر های موجود در دستگاه های تصفیه آب، آب شیرین کن ها، سیستم های RO و … پس از مدتی دچار رسوب می شوند. رسوبات ایجاد شده باعث بسته شدن روزنه ها و اشباع شدن فیلتر ها می شوند. از طرف دیگر بیوفیلم ایجاد شده روی رسوبات، میزان آلودگی را افزایش می دهد. بنابراین رسوبات و بیوفیلم ها باید کاهش یابند و یا ازبین روند.

ضدعفونی کردن یکی از روش هایی است که بیوفیلم ها از بین می روند. نکته ای که در این قسمت باید مورد توجه قرار گیرد این است که ضدعفونی کننده علاوه بر از بین بردن رسوبات و بیوفیلم ها، به غشاها و فیلترها آسیب ایجاد نکند.

با استفاده از ضدعفونی کننده و گندزدایی آب و فاضلاب، بیوفیلم از بین می رود و درنتیجه آلودگی های موجود در سیستم های RO و آب شیرین کن ها و دستگاه های تصفیه آب رفع می شوند. آرال شیمی محلول ضدعفونی کننده تولید می کند.

تصفیه و (ضدعفونی) گندزدایی آب و فاضلاب

فاضلاب یا گنداب عبارت است از آب استفاده شده ای که برای مصرف خاص خود قابل استفاده مجدد نیست یا به عبارتی کیفیت آن پایین تر از قبل از استفاده از آن می باشد. فاضلاب ممکن است خانگی، فاضلاب صنعتی و کشاورزی باشد. هرچقدر مواد زائد موجود در فاضلاب بیشتر باشد، آن را قوی تر می گویند. پارامترهایی که در فاضلاب مهم هستند عبارتند از: BOD(اکسیژن مورد نیاز زیست شیمیایی)، COD(نیاز شیمیایی به اکسیژن)، SS(مواد جامد معلق)، کدورت، فلزات سنگین و …

3 دلیل تصفیه و ضدعفونی فاضلاب

  1. تثبیت مواد آلی
  2. تولید پساب قابل تخلیه در محیط و محافظت از محیط زیست
  3. استفاده مجدد از آب و مواد جامد ناشی از تصفیه فاضلاب

مشخصات فاضلاب ها براساس نوع صنایع با یکدیگر متفاوت هستند. جدول زیر مشخصات برخی از فاضلاب ها را نشان می دهد.

مشخصات فاضلاب ها

مراحل تصفیه فاضلاب

یکی از مهمترین بخش های هر صنعت، تصفیه خانه آن است.

به منظور تصفیه و گندزدایی آب و فاضلاب ابتدا تصفیه فیزیکی انجام می شود. آشغالگیری، دانه گیری و ته نشینی مواد معلق در این مرحله اتفاق می افتد. در مواردی که در فاضلاب چربی وجود دارد ابتدا از دستگاه چربی گیر (DAF) استفاده می شود. مرحله بعد، هوادهی است. در این بخش، از طریق لوله های تعبیه شده در حوضچه هوادهی به فاضلاب انجام می شود.

تصفیه فاضلاب

لجن فعال، مجموعه ای از باکتری های مفید هستند. در مرحله بی هوازی، لجن فعال کار تصفیه را انجام می دهد. میکروارگانیسم های موجود در این قسمت بسیار حساس هستند. تغییر شرایط حوضچه روی بازده عملکرد لجن فعال تاثیر دارد و ممکن است باعث از بین رفتن آن ها شود.

پس از گذر فاضلاب از لجن فعال، وارد حوضچه ته‌نشینی می شود. مرحله آخر تصفیه خانه که ضدعفونی و گندزدایی آب و فاضلاب است توسط مواد ضدعفونی کننده مانند کلر، ازون و … انجام می شود.

ضدعفونی کننده ای که در این مرحله استفاده می شود علاوه بر از بین بردن آلودگی میکروبی باید برای محیط زیست نیز مناسب باشند. استفاده از کلر به عنوان ضدعفونی کننده در کاربردهای مختلف بسیار مرسوم است. در ضدعفونی و گندزدایی آب و فاضلاب نیز مانند سایر موارد مشکل مقاومت باکتریایی وجود دارد. این مساله سبب افزایش میزان مصرف کلر می شود. بالا بردن دوز مصرفی کلر علاوه بر مشکلات زیست محیطی برای کارکنان بخش تصفیه خانه نیز مضر می باشد.

استفاده از پراکسیدین اگوسیب در مرحله ضدعفونی فاضلاب

به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از کلر و یا ازون باید ماده ضدعفونی کننده مناسبی را بعنوان جایگزین پیدا کرد. پراکسیدین از 40 روش مختلف با انواع آلودگی های میکروبی مقابله می کند. بنابراین مقاومت باکتریایی در مقابل این ماده بوجود نمی آید. همچنین محلول پراکسیدین(اکسیدین) پس از انجام ضدعفونی و گندزدایی آب و فاضلاب به آب و دی اکسید کربن تبدیل می شود. به همین دلیل می تواند جایگزین مناسبی برای کلر و ازون باشد.

باتوجه به موارد ذکر شده در بالا، پراکسیدین اگوسیب برای ضدعفونی آب ورودی خط تولید صنایع مختلف، ضدعفونی سیستم RO و UF، ضدعفونی فاضلاب کشتارگاه، صنایع غذایی و … مورد استفاده قرار می گیرند.

فهرست