رعایت بهداشت و افزایش ایمنی بدن روش مصونیت از بیماری های مختلف است. رعایت بهداشت فردی و اجتماعی همزمان از شیوع بیماری های مختلف جلوگیری می کند. اکثر بیماری هایی که در دوره های مختلف تاریخ شیوع پیدا کردند و جامعه بشری را درگیر خود کردند منجر به تولید واکسن شدند. این دوره از زندگی بشر با شیوع کرونا ویروس همراه شده است.

پس از گذشت ماه ها از شیوع این بیماری هنوز واکسن کرونا ساخته نشده است و در اختیار عموم مردم قرار نگرفته است. به همین دلیل استفاده از ضدعفونی کننده به منظور بالا بردن سطح بهداشت شخصی و عمومی رایج است. آرال شیمی با تولید ضدعفونی کننده های اکسیدین در این زمینه فعالیت می کند. اکسیدین- فوداسیب، اکسیدین-سرفوسیب دو محصول این شرکت هستند که در اختیار عموم مصرف کنندگان قرار می گیرند.

در زمان شیوع کروناویروس نام های تجاری مختلف وارد حوزه ضدعفونی کننده ها شدند. آرال شیمی وظیفه خود می داند که شرکت های غیر مجاز را در اختیار مصرف کنندگان عزیز خود قرار دهد. در لیست زیر تعدادی از این شرکت ها را مشاهده می فرمایید.

 

فهرست