کاربرد پراکسیدین (اکسیدین) در فارم های طیور

سالن های پرورش طیور و ماکیان هدفی بسیار جذاب برای انواع باکتری ها، ویروس ها، کپک ها، و سایر گونه های پاتوژن های بیماری زا هستند. رشد و شیوع این عوامل در فارم ها نه تنها باعث بروز خسارات مالی فراوان به پرورش دهندگان طیور می شود، حتی ممکن است تلفات جانی و بحران های انسانی را به همراه داشته باشد.

باید به این نکته توجه داشت که زنجیره تولید محصولات خوراکی و غیرخوراکی مرتبط با طیور، از همین فارم ها آغاز می شوند و در صورت عدم رعایت اصول پیشگیری، شیوع و گسترش عوامل خطرناکی مانند SALMONELLA و CAMPYLO BACTER که عامل بسیاری از مسمومیت های غذایی هستند، از اولین حلقه زنجیره تولید آغاز خواهد شد. بهترین، اصولی ترین، ارزانترین و موثرترین راه برای پیشگیری از بروز چنین آلودگیهایی، کنترل های ایمنی زیستی و ممانعت از رشد چنین پاتوژن هایی در سالن های پرورش است. اکسیدین فارم های پرورش طیور، یک محصول ضدعفونی کننده صنعتی سطح بالا و بسیار قدرتمند بر پایه پراستیک اسید و هیدروژن پراکسید است که اثرات میکروب کشی قابل توجهی در مقابل طیف گسترده ای از عوامل بیماریزای اختصاصی در صنایع پرورش طیور و ماکیان دارد.

این ضد عفونی کننده سطح بالا بطور اختصاصی جهت پیاده سازی فرآیندهای ایمنی زیستی در فارم ها و مزارع پرورش ماکیان فرموله شده است و استفاده از آن در فرایند ضدعفونی در این صنایع، افزایش چشم گیر سطح تولیدات طیور و در نهایت سوددهی بیشتر را به همراه خواهد داشت.

موارد استفاده از پراکسیدین فارم های پرورش طیور

 • ضدعفونی فضای ستان ها در حضور جوجه
 • ضدعفونی اولیه کف، فضا و دیوارهای سالن در غیاب جوجه
 • ضدعفونی خوراک با رقیق سازی های توصیه شده
 • ضدعفونی آب مورد استفاده در خوراک
 • ضدعفونی لاشه گوشت مرغ در کشتارگاه
 • سبدهای حمل لاشه ها
 • کانتینرهای حمل
 • ضدعفونی مخازن نگه داری و خطوط انتقال آب
 • ضدعفونی تجهیزات و لوازم در فارم ها و کشتارگاه ها
 • ضدعفونی سطوح در کشتارگاه ها
 • ضدعفونی سیستم های چیلر
 • ضدعفونی حوضچه ورودی
 • به زبان تخصصی تر و در یک نگاه می توان گفت که این محلول ضدعفونی کننده سطح بالا یک محلول سه کاره است. چراکه از بین برنده موثر و کارآمد بیوفیلم و ضدعفونی کننده و یک  اسیدی فایر مناسب است.
فهرست